Kecárna Playlisty

The Doctor Said - text, překlad

I'll be lost inside my head
Bad thoughts 'till four am
Then I'll try to sleep
Budu ztracená ve své hlavě
Špatné myšlenky do 4 do rána
Potom se pokusím spát
And I can't tell everyone
I'm so scared they'll get up and run
So I don't speak
A nikomu to nemůžu říct
Bojím se, že se seberou a utečou
A tak nemluvím
And oh, I miss when we were younger
The days were so much funner
Weren't they?
A oh, chybí mi, když jsme byli mladší
Ty dny byly mnohem zábavnější
Nebo ne?
Oh, I book a new appointment
It's another disappointment
They're all the same, same, same
Oh, sjednám novou schůzku
Je to další zklamání
Všichni jsou stejní, stejní, stejní
When the doctor says I'm fine
One at morning, one at night
These pill will help you remember how to smile
But what does he know?
'Cause I feel so alone
And mom and dad both tell me I'm alright
'Cause the doctor said you're fine
Když doktor říká, že jsem v pořádku
Jedna ráno, jedna večer
Tyhle léky ti pomohou vzpomenout si, jak se smát
Ale co on ví?
Protože se cítím tak sama
A mamka s taťkou oba říkají, že jsem v pořádku
Protože doktor řekl, že jsem v pořádku
My own mind can lie to me
They all say it's anxiety
But I just think it's me
Má vlastní mysl mi lže
Všichni říkají, že je to úzkost
Ale já myslím, že to jsem prostě já
Now I've lost so many years
My pillow's a tissue for my tears
But you never see
A ztratila jsem tolik let
Můj polštář je kapesník pro mé slzy
Ale to ty nikdy neuvidíš
And now, I can't even eat my dinner
Mom says I'm getting thinner
Am I?
A teď ani nesním večeři
Mamka říká, že hubnu
Vážně?
Oh, I book a new appointment
Yet another disappointment
They're all the same, same, same
Oh, sjednám novou schůzku
Zase další zklamání
Všichni jsou stejní, stejní, stejní
When the doctor says I'm fine
One at morning, one at night
These pill will help you remember how to smile
But what does he know?
'Cause I feel so alone
And mom and dad both tell me I'm alright
'Cause the doctor said you're fine
Když doktor říká, že jsem v pořádku
Jedna ráno, jedna večer
Tyhle léky ti pomohou vzpomenout si, jak se smát
Ale co on ví?
Protože se cítím tak sama
A mamka s taťkou oba říkají, že jsem v pořádku
Protože doktor řekl, že jsem v pořádku
But he don't care about me
He'll just go home to his family
Why does no one see?
I'm not the girl I wish that I could be
Ale on se o mě nezajímá
Jde prostě domů za svou rodinou
Proč to nikdo nevidí?
Nejsem dívka, kterou bych si přála být
'Cause the doctor said I'm fine
One at morning, one at night
These pill will help you remember how to smile
But what does he know?
'Cause I feel so alone
And mom and dad both tell me I'm alright
'Cause the doctor said I'm fine
Protože doktor řekl, že jsem v pořádku
Jedna ráno, jedna večer
Tyhle léky ti pomohou vzpomenout si, jak se smát
Ale co on ví?
Protože se cítím tak sama
A mamka s taťkou oba říkají, že jsem v pořádku
Protože doktor řekl, že jsem v pořádku

Text přidala zlatik98

Text opravila zlatik98

Video přidala zlatik98

Překlad přidala zlatik98


Nezařazené v albu

Chloe Adams texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.