Playlisty Kecárna
Reklama

Christmas Time - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We waited all through the year
for the day to appear
when we could be together in harmony
Čekali jsme celý rok
Na tenhle den
Kdy bychom mohli být v harmonii
You know the time will come
peace on earth for everyone
and we can live forever in a world where we are free
let it shine for you and me
Víš, že ten čas nadejde
Mír na zemi pro každého
A můžeme navěky žít ve světě, kde jsme volní
Nechť září pro tebe a mě
There's something about Christmas time
something about Christmas time
that makes you wish it was Christmas everyday
Na vánočním čase něco je
Něco je na vánočním čase
Co tě nutí přát si, aby Vánoce byly každý den
To see the joy in the children's eyes
the way that the old folks smile
says that Christmas will never go away
Vidět radost v dětských očích
Proto se staří usmívají
Říká se, že Vánoce nikdy nezmizí
We're all as one tonight
makes no difference if you're black or white
'cause we can sing together in harmony
Všichni jsme dnes večer za jedno
Nedělá se rozdíl v tom, zda jsi černý nebo bílý
Protože můžeme zpívat společně v harmonii
I know it's not too late
the world would be a better place
if we can keep the spirit more
than one day in the year
send a message loud and clear
Vím, že není pozdě
Svět by mohl být lepší místo
Kdybychom si toho ducha uchovávali
Víc než v jeden den v roce
Pošli tu zprávu nahlas a jasně
It's the time of year when everyone's together
we'll celebrate here on Christmas day
when the ones you love are there
you can feel the magic in the air -
you know it's everywhere
There's something about Christmas time
something about Christmas time
that makes you wish it was Christmas every day
Je čas roku, kdy je každý pospolu
Budeme tu o vánočním dni oslavovat
Když je tu každý, koho máš rád
Můžeš pocítit to kouzlo ve vzduchu -
Víš, že je všude
Na vánočním čase něco je
Něco je na vánočním čase
Co tě nutí přát si, aby Vánoce byly každý den
To see the joy in the children's eyes
the way that the old folks smile
says that Christmas will never go away
Vidět radost v dětských očích
Proto se staří usmívají
Říká se, že Vánoce nikdy nezmizí
It's the time of year when everyone's together
we'll celebrate here on Christmas day
when the ones you love are there
you can feel the magic in the air -
you know it's everywhere
There's something about Christmas time
something about Christmas time
that makes you wish it was Christmas every day
Je čas roku, kdy je každý pospolu
Budeme tu o vánočním dni oslavovat
Když je tu každý, koho máš rád
Můžeš pocítit to kouzlo ve vzduchu -
Víš, že je všude
Na vánočním čase něco je
Něco je na vánočním čase
Co tě nutí přát si, aby Vánoce byly každý den
Please tell me Christmas will never go away Prosím, řekni mi, že Vánoce nikdy nezmizí

Text přidal danielson

Text opravil obladi

Video přidal IneM

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reckless

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.