Kecárna Playlisty
Reklama

Winter Dreams - text, překlad

playlist Playlist
There's snow on the mountain
And fog in the street
Flickering candles in the room
Hear the church bell ring
Na horách je sníh
A mlha na ulici
Blikající svíčky v místnosti
Slyš kostel zvonit
See the children playing
I feel their pure delight
And the snow is falling
Taking me away
Pohleď na hrající si děti
Cítím jejich rozkoš
A sníh padá
Bere mě pryč
Cold winter nights, cold winter dreams
Reflecting the sound of my heart - it's my taste of freedom
Cold winter nights, cold winter dreams
Don't try to tear me apart - cold winter dreams
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Odrážení zvuku mého srdce - je to má chuť svobody
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Nesnažte se mě rozervat - chladné zimní sny
Find myself in peace
Warm from underneath
Wish you would be here
In this magic scene
Našel jsem se v míru
Vřelý zespodu
Kéž bys tu byl
V této magické scéně
I've escaped from reality
Dancing in the snow
Cold blue sky gives me
The innocence I need
Já jsem utekl od reality
Tančil ve sněhu
Chladé modré nebe mi dává
Nevinnost kterou potřebuji
Cold winter nights, cold winter dreams
Freezing the heat in my heart - it's my taste of freedom
Cold winter nights, cold winter dreams
Chill me and tear me apart - cold winter dreams
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Mrzne teplo mého srdce - je to má chuť svobody
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Ochlaď mě a rozervi - chladné zimní sny
The world seems so clear
Like a wonderful diamond
Can't imagine there's meanness
Can't imagine one lie
Svět se zdá být tak jasný,
Jako nádherný diamant
Nedokážu si představit, že jsou podlosti
Nedokážu si představit, jedinou lež
But when I'm dead and gone
And snow's pouring down
I'm buried and covered
Peaceful under millions of stars
Ale když jsem mrtvý a pryč
A sníh se stéká
Jsem pohřben a zakrytý
Pokojný pod miliony hvězd
Cold winter nights, cold winter dreams
Reflecting the sound of my heart - it's my taste of freedom
Cold winter nights, cold winter dreams
Don't try to tear me apart - cold winter dreams
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Odrážení zvuku mého srdce - je to má chuť svobody
Chladné zimní noci, chladné zimní sny
Nesnažte se mě rozervat - chladné zimní sny
Cold winter nights, cold winter dreams Chladné zimní noci, chladné zimní sny

Text přidala Raduwa

Videa přidali Ashlee7, kreten_666

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Balls To The Wall

Reklama

Accept texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.