Playlisty Kecárna
Reklama

The Undertaker - text, překlad

playlist Playlist
The undertaker is a busy man
For he and death go hand in hand
He works all day and digs all night
He loves the death, they are his life
No mortal can escape his plan
He sifts us all as grains of sand
And then one day he too shall pass
And as he's dying, death will laugh
Funebrák je zaneprázdněný muž
Protože on a smrt jdou ruku v ruce
Pracuje celý den a kope celou noc
Miluje smrt, je jeho život
Žádný smrtelník nemůže utéct jeho plánu
Třídí nás všechny jako zrnka písku
A potom jednoho dne on také odejde
A když umírá, smrt se bude smát
The undertaker knows no shame
He's come to stake his claim
Funebrák nezná ostudu
Přišel uplatnit svůj nárok
Rich or poor, large or small
The undertaker takes them all
Bohatý nebo chudý, velký nebo malý
Funebrák si je bere všechny
Undertaker
Bring out your dead!
The undertaker
(I'm the undertaker)
Funebrák
Přineste své mrtvé!
Funebrák
(Já jsem funebrák)
The undertaker is dressed in black
To hide in shadows between the cracks
He's no remorse, just sympathy
For all to see or so it seems
His work is never done
Clients many, friends not one
But in the end we understand
The undertaker is a busy man
Funebrák je oděný v černé
Aby se skryl ve stínech mezi prasklinami
Nemá lítost jenom soucit
Aby ji všichni viděli nebo jak se to zdá
Jeho práce nikdy neskončí
Klientů mnoho, přátelé žádní
Ale nakonci chápeme
Funebrák je zaneprázdněný muž
The undertaker knows no shame
To him we'll offer game
Funebrák nezná ostudu
Jemu nabídneme hru
Rich or poor, large or small
The undertaker takes them all
Bohatý nebo chudý, velký nebo malý
Funebrák si je bere všechny
Undertaker
Bring out your dead!
He is the undertaker
(Undertaker)
Funebrák
Přineste své mrtvé!
On je funebrák
(Funebrák)
The undertaker knows no shame
To him we'll offer game
The undertaker holds no blame
Funebrák nezná ostudu
Jemu nabídneme hru
Funebrák neudržuje žádnou vinu
Rich or poor, large or small
The undertaker takes them all
Bohatý nebo chudý, velký nebo malý
Funebrák si je bere všechny
Undertaker
Bring out your dead!
Undertaker
Bring out your dead!
The undertaker
Funebrák
Přineste své mrtvé!
Funebrák
Přineste své mrtvé!
Funebrák

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Too Mean to Die

Reklama

Accept texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.