Playlisty Kecárna
Reklama

The Curse - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Why are the world’s biggest sinners
Always saints when they’re gone?
It’s all about losers and winners
Not about who’s right and who is wrong
Proč jsou všichni světoví hříšníci
Vždy světci, když odejdou?
Je to o poražených a vítězech
Ne o tom kdo má pravdu a kdo ne
Who’s the thief, who’s the traitor?
Who’s the one to save the day?
And who will be in the spotlight
While the good ones fade away
Kdo je zloděj, kdo je zrádce?
Kdo je ten, který zachrání den?
A kdo bude v reflektoru
Když ti dobří zmizí
Yes I realize it’s just a fact of life
Nothing’s ever really free
And if I have to I will gladly pay the price
We can’t escape our destiny
Ano, uvědomuju si, že je to životní fakt
Nic není opravdu volné
A pokud budu muset, rád zaplatím cenu
Našemu osudu neutečeme
[Chorus:]
It’s the curse of being good
The curse of doing right
It’s the curse of being good
The curse of doing right
The price we pay for our honour
(Refrén:)
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Cena, kterou platíme je naše čest
No more Mr Nice Guy
No more Mr Right
Should I be like all the others?
Should I give up the good fight?
Už žádný Pan Milý Chlap
Už žádný Pan Správný
Měl bych být jako ostatní?
Měl bych vzdát boj dobra?
This never-ending struggle
Has been part of me so long
Is it a curse is it a blessing?
We know who’s right, who is wrong
Ten nekonečný boj
Byl mou částí tak dlouho
Je to prokletí nebo požehnání
Víme, kdo má pravdu a kdo ne
I’m not complaining this is how I lived my life
I(‘ll) keep my pride my dignity
And if I have to I will gladly pay the price
You can’t cheat your destiny
Nestěžuju si, takhle jsem žil svůj život
Udržím si svou hrdost, svou důstojnost
A pokud budu muset, rád zaplatím cenu
Nemůžeš podvést svůj osud
[Chorus:]
It’s the curse of being good
The curse of doing right
It’s the curse of being good
The curse of doing right
The price we pay for our honour
(Refrén:)
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Cena, kterou platíme je naše čest
[Solo] (Sólo)
Yes I realize it’s just a fact of life
Nothing’s ever really free
And if I have to I will gladly pay the price
You can’t cheat your destiny
Ano, uvědomuju si, že je to životní fakt
Nic není opravdu volné
A pokud budu muset, rád zaplatím cenu
Svůj osud nepodvedeš
[Chorus:]
It’s the curse of being good
The curse of doing right
It’s the curse of being good
The curse of doing right
The price we pay for our honour
(Refrén:)
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání
Cena, kterou platíme je naše čest
It’s the curse of being good
The curse of doing right
Je to prokletí toho být dobrý
Prokletí správného konání

Text přidal phantasos

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Blind Rage

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.