Playlisty Kecárna
Reklama

Stalingrad - text, překlad

playlist Playlist
Out along the Volga
Minds set to kill
Men standing ground with iron will
Daleko podél Volhy
Odhodlaní zabíjet
Stojí muži s železnou vůlí
Deathmatch approaching
Evil in stride
Never giving quarter to the other side
Smrtící zápas se blíží
Zlo si vykračuje
Nikdy nevydat své území druhé straně
Gunfire and bloodshed
Shredding flesh and bone
as young men die in the killing zone
Střelba a krveprolití
Trhající se maso a kosti
jak mladí muži umírají ve smrtící zóně
Through streets and factories
Fighting hand ti hand
Be prepared to die for the Motherland
Skrz ulice a továrny
Bojují muž proti muži
Buďte připraveni zemřít za vlast
So hungry, so cold
But there can be no surrender
For creed and pride, take hold
Blood is the cry, we´ll do or die
For Stalingrad
Stalingrad
It´s the battle of Stalingrad
Tak vyhladovělí, taková zima
Ale zde není místo pro kapitulaci
Pro přesvědčení a hrdost, přemůžou to
Krev je pláč, zvládneme to nebo zemřeme
Pro Stalingrad
Stalingrad
Je to bitva o Stalingrad
Two soldiers dying
Battered and blind
Enemies no more they´ve come to find
Dva vojáci umírají
Zbití a slepí
Nepřátele už nikdy nenajdou
Mission forgotten
Now brothers in death
They hold each other abreast to the final breath
Mise je zapomenuta
Nyní bratři ve smrti
Teď drží jeden druhého do posledního výdechu
So hungry, so cold
But there can be no surrender
For creed and pride, take hold
We´re only following orders
We gave our hearts and souls
Brothers we fight, frozen in time
In Stalingrad
Stalingrad
Frozen in time
Stalingrad
Yeah all brothers we fight
Tak vyhladovělí, taková zima
Ale zde není místo pro kapitulaci
Pro přesvědčení a hrdost, přemůžou to
Jen následujeme rozkazy
Dali jsme naše srdce a duše
Bráníme bratry, zmrazeni v čase
Ve Stalingradu
Stalingrad
Zmrazeni v čase
Stalingrad
Yeah, všichni jako bratři bojujme
The Battle of Stalingrad Bitva o Stalingrad

Text přidal krupajz

Video přidal krupajz

Překlad přidal Xfield

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • V kytarovém sóle ke konci písně je hrána ruská hymna. (Radekow)
Reklama

Stalingrad: Brothers in Death

Reklama

Accept texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.