Kecárna Playlisty
Reklama

Sodom And Gomorra - text, překlad

playlist Playlist
Ever since the stone-age
Man's been on the hunt
We were born to kill
Už od doby kamené
Člověk byl na lovu
Narodili jsme se aby jsme zabíjeli
Fighting for survival
All in self-defence
It was do or die
Bojujeme za přežití
Všechno v sebeobraně
Bylo to udělej nebo zemři
Now we're living in jungles
The concrete age
A maximum overdose of pleasure and pain
Teď žijeme v džunglích
Betonový věk
Maximální předávkování potěšením a bolestí
Self-inflicted - life corrupting
Antisocial - controversial - living in sin
Sebeinfikovaní - život zakžený
Nespolečenský - kontroverzní - život v hříchu
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
Sodoma a Gomora
Dovol mi říct co vidím
Sodomu a Gomoru
Got not law and order
Ruled by anarchy
It's here to stay
Nemáme zákona pořádek
Vláda anarchie
Je tady aby zůstala
Chaos in the classroom
Kids are killing kids
Getting outta hand
Chaos ve třídě
Děti zabíjí děti
Vymyká se to z rukou
Mothers and fathers - the sickening ones
Raping the children
At the end of a gun
Matky a otcové - ti nemocní
Znásilňují děti
Na konci pistole
Self-inflicted - life corrupting
Antisocial - controversial - living in sin
Sebeinfikovaní - život zakžený
Nespolečenský - kontroverzní - život v hříchu
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
We're in a burning hell for all eternity
Sodoma a Gomora
Dovol mi říct co vidím
Sodomu a Gomoru
Hoříme v pekle navěky
Sodom and Gomorra
You mustn't look back
To Sodom and Gomorra
Don't you look back -
to the essence of evil
Sodoma a Gomora
Nesmíš se dívat zpět
Na Sodomu a Gomoru
Nedívej se zpět -
Na podstatu zla
This universe of hatred
Aggression is the force
Heading for oblivion
We're on collision-course
Vesmír nenávisti
Agrease je silou
Míří k zapomění
Jsme na kolizním kurzu
Evolution's over
The devil has prevailed
Heaven screams for vengeance
This is judgement day
Evoluce skončila
Ďábel přetrval
Nebe křičí po pomstě
Tohle je soudný den
Self-inflicted - life corrupting
Antisocial - controversial - living in sin
Sebeinfikovaní - život zakžený
Nespolečenský - kontroverzní - život v hříchu
Sodom and Gomorra
Let me tell you what I see
Sodom and Gomorra
Forever ruled by anarchy
Sodoma a Gomora
Dovol mi říct co vidím
Sodomu a Gomoru
Navždy nám vládne anarchie
Sodom and Gomorra
Forever damned to purgatory
Sodom and Gomorra
Sodoma a Gomora
Navždy zatracení v očistci
Sodoma a Gomora

Text přidala Raduwa

Video přidala jitumil

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Death Row

Reklama

Accept texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.