Playlisty Kecárna
Reklama

I Wanna No Be Hero - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You wake me up, you make me glad
Even if I'm really out of control
You stand by me when I stumble and fall
Vzbudila jsi mě, udělala jsi mě radostným
I když jsem opravdu mimo kontrolu
Stojíš při mě když klopýtám a padám
I'm confused tonight - I'm feeling blue
You'll find a way to help me through
Wan't you tonight 'cause I feel time is right
Need your sleazy love deep down inside
Dnes v noci jsem zmaten - cítím sklíčení
Najdeš cestu mi pomoci
Chci tě dnes v noci, protože cítím že je správný čas
Potřebuji tvou sprostou lásku hluboko dole uvnitř
I can't give you nothing but love babe
Tried to change, but it's pretty hard
I wanna be no hero, but I know I would die for you
I wanna be no hero, but I'm ready to fight for you
I wanna be no hero, oh, but I can give you love
Nemohu ti vzít nic než lásku děvče
Zkoušel jsem se změnit, ale je to příliš těžké
Nechci být za hrdinu, ale jsem připraven bojovat za tebe
Nechci za hrdinu, oh, dokážu ti dát lásku
Life is a mess - oh yeah Život je zmatek - oh yeah
I know that living's not easy with me
Watching my love (...)
You drived away all my sorrows and pains
My love is strong, more than a game
Já vím, že život se mnou není lehký
Sledujíc mou lásku (...)
Zahnala jsi všechny mé zármutky a bolesti
Má láska je silná, více než hra
I wanna be no hero - need you tonight
I wanna be no hero - stay by my side
I wanna be no hero - need you tonight
I wanna be no hero - oh but I can give you love
Nechci být za hrdinu - potřebuji tě dnes v noci
Nechci být za hrdinu - stůj po mém boku
Nechci být za hrdinu - potřebuji tě dnes v noci
Nechci být za hrdinu - oh ale já ti dokážu lásku dát

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Dandiouse

Překlad opravil Dandiouse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I'm A Rebel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.