Kecárna Playlisty

I Don't Wanna Be Like You - text, překlad

playlist Playlist
Heaven knows
Heaven knows I tried
To be like you
To be a part of the tribe
Nebe ví
Nebe ví, že jsem se snažil
Být jako ty
Být součástí kmene
I'd rather leave it all behind
But that's alright
I'm not your average type
No Mr. Clean - hey I wanna be me
Raději bych to nechal za sebou
Ale to je v pohodě
Nejsem tvůj průměrný typ
Žádný Pan Čistý - hej chci být sebou
Can't you see - I'm the exception to the rule
I know what I want
And I know I'm gonna get it
That is why - I'm the exception to the rule
Don't push me too far
The way I am is just because
Copak nevidíš - jsem vyjímka potvrzující pravidlo
Vím co chcu
A vím, že to dostaanu
Proto -jsem vyjímka potvrzující pravidlo
Netlač mě moc daleko
Jaký jsme je protože
I don't wanna be like you
I don't wanna be like you
The walls can be shaking
The earth could be quaking
I still don't wanna be like you
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty
Zdi se mohou třást
Země se může otřásat
Pořád nechci být jako ty
I'm hog-tied'n'dirty
I'm tough and mean
Keep your Wall Street slickers
And the American dream
Jsem spoutaný a nečistý
Jsem drsný a drzý
Nech si své mazánky z Wall Streetu
A Americký sen
You ('ve) done me over and over
You ('ve) tried to tie me down
Why don't you step out of the shadows
Dare to roll the dice
Let it roll - and don't you push me around
Udělal jsi mi to několikrát
Snažil jsi si mě spoutat
Proč nevyjdeš ze stínů
Odvaž se ohit si kostkou
Jen ať se kutálí - a netlač mě okolo
Can't you see - I'm the exception to the rule
I know what I want
And I know I'm gonna get it
That is why - I'm the exception to the rule
Don't push me too far
The way I am is just because
Copak nevidíš - jsem vyjímka potvrzující pravidlo
Vím co chcu
A vím, že to dostaanu
Proto -jsem vyjímka potvrzující pravidlo
Netlač mě moc daleko
Jaký jsme je protože
I don't wanna be like you
I don't wanna be like you - never ever !
The walls can be shaking
The earth could be quaking
But I still don't wanna be like you
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty
Zdi se mohou třást
Země se může otřásat
Ale pořád nechci být jako ty
The ordinary way of life ain't for me
I do what I want and I wanna be free
Never know, where I go or what I'm gonna do
Why can't you see - the only thing I know is that
Obyčejný způsob života není pro mě
Dělám co chci a chci být volný
Nikdy nevím, kam jdu nebo co udělám
Proč nevidíš - jediná věc co vím, je že
I don't wanna be like you
I don't wanna be like you
If the oceans turn to desert
Hell can turn to ice
But I still don't wanna be like you
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty
Pokud se oceány stanou pouští
Peklo se může změnit v led
Ale pořád nechci být jako ty
I don't wanna be like you
I don't wanna be like you - no way !
The walls can be shaking
The earth could be quaking
But I still don't wanna be like - you !
Nechci být jako ty
Nechci být jako ty - nikdy!
Zdi se mohou třást
Země se může otřásat
Ale pořád nechci být jako - ty!

Text přidal scrappy3

Video přidala rehjan

Překlad přidal Geralt


Objection Overruled

Accept texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.