Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Digital Goat Masque - text, překlad

playlist

Unity of black souls,
Speech from talent
Shell the shadow slower,
Returns the avatar
Prepared for a long time,
Since the sinking began
The God hates the religion,
Satan hates the God
The meanings are going fast
As the time is passing by
No one can see the story
The source of knowledge is hidden.
Meditation on ecstasy
I worship the knowledge,
(behind) the digital goat masque
All are a part of the path which is
Shifting from life
to join the digital Goat
Forgotten aristocratics
Reborn by the black bible
Standing for the supreme joy
Of ecstatic ocean of the goat
Its not by the chosen blood,
Its not by the religion
It comes, it seeds inside,
It comes from deep inside
The haunting black spells,
of them once become heard
The eternal joy and pleasure
will be their final fair
Recreation comes true,
As the battle had been done
And when the orgasm is over
there is nothing, nothing left
Only the pure empty space,
Silence of all sounds
Surrounded by a dark industry
a forgotten sound factory

Text přidal KARI

Video přidal trasher

Sjednoť černé duše
Projev z talentu
Zakrývej stín pomaleji
Vrátí se avatar
Připraven po dlouhou dobu
Od dob, co začalo topení
Bůh nenávidí náboženství
Satan nenávidí Boha
Významy proudí rychle
Jako procházející čas
Nikdo nemůže vidět ten příběh
Zdroj poznání je skrytý
Meditace na extázi
Uctívám znalost
(za) digitální kozí maskou
Všechni jsou součásti cesta, která
Přesouvá život
K digitální Koze
Zapomenutí aristokraté
Znovuzrození černé bible
Stojící za nejvyšší radostí
Extatického oceánu koz
Není to o vybrané krvi
Není to o nábožeství
Přichází, semení uvnitř
Pronásledující černá kouzla
Těch kdysi vyslyšených
Věčná radost a potěšení
Bude jejích poslední férovost
Reakce se stává skutečností
Když je po bitvě
A orgasmu
Nic tu není, nic nezbylo
Jenom čistě prázdný prostor
Ticho všech zvuků
Oblklopené temným průmyslem
Zapomenutý tovární zvuk

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.