Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
You call from the shadows
and curse my blood in the wind
you speak in riddles
the substance which is chipping away
at the garden so balefully
Voláš ze tmy
a proklínáš mou krev ve větru
mluvíš v hádankách
látka, která je sebrána
neblaze na zahradě
I will hunt you
and even your god can't save you
when the wind blows
a mourning morning whispers serenity
there's none to be had
Budu tě lovit
a dokonce, tvůj Bůh, tě nemůže zachránit
Když vítr fouká
A smutek ráno šeptá klid
není nikdo, kdo by měl
I will curse the very soil you walk
until you drown in your own shame
and feel the sweet kiss of death across your cold skin
under the pale horned moon
Budu velmi proklínat půdu po které chodíš
dokud se neutopíš ve vlastní hanbě
a ucítíš sladký polibek smrti po celé své ledové kůži
pod bledým rohatým měsícem
Their blood is stricken and cursed to the outer hills Jejich krev je postižena a prokleta do vnějších kopců
We conquer
all in the sign of evil
into the cold embrace
as the wind blows through the willows
and the signature of man
has blinded the stars and the infinities beyond
Zmocníme se všeho
ve znamení zla
do chladné náruče
jak fouká vítr přes vrby
a podpisem muže
oslepí hvězdy přesahující nekonečno
Reclaim the alter
rewrite the books
Kultivovat oltář
přepsat knihy
I will hunt you
and even your god can't save you
when the wind blows
a mourning morning whispers serenity
there's none to be had
Budu tě lovit
a dokonce, tvůj Bůh, tě nemůže zachránit
Když vítr fouká
A smutek ráno šeptá klid
není nikdo, kdo by měl

Text přidala MissH

Video přidala dianss

Překlad přidala dianss

Je zde něco špatně?
Reklama

In the Shadow of a Thousand Suns

Reklama

Abigail Williams texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.