Playlisty Kecárna
Reklama

I Still Have Faith in You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I still have faith in you
I see it now
Through all these years that faith lives on, somehow
Stále ti věřím
Teď to vidím
Po celá ta léta ta víra nějak žije
There was a union
Of heart and mind
The likes of which are rare and oh so hard to find
Existoval svaz
Srdcem a myslí
Tyto záliby jsou vzácné a je tak těžké je najít
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
Mám to v sobě?
Věřím, že to tam je
Protože vím, že slyším hořkosladkou píseň
Kterou sdílíme ve vzpomínkách
I still have faith in you
And I will say
I never really thought I'd feel this way
Stále ti věřím
A já řeknu
Nikdy jsem si nemyslela, že se budu takhle cítit
But I remind myself
Of who we are
How inconceivable it is to reach this far
Ale připomínám si to
To, kým jsme
Jak nepředstavitelné je dosáhnout tak daleko
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
Mám to v sobě?
Věřím, že to tam je
Protože vím, že slyším hořkosladkou píseň
Kterou sdílíme ve vzpomínkách
We do have it in us
New spirit has arrived
The joy and the sorrow
We have a story
And it survived
Máme to v sobě
Přišla nová duše
Radost a smutek
Máme příběh
A přežil to
And we need one another
Like fighters in a ring
We're in this together
Passion and courage
Is everything
A potřebujeme jeden druhého
Jako bojovníci v ringu
Jsme v tom spolu
Vášeň a odvaha
Je všechno
I still have faith in you
It stands above the crazy things we did
It all comes down to love
Stále ti věřím
Stojí to nad těmi šílenými věcmi, které jsme dělali
Všechno se točí kolem lásky
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
Do I have it in me?
Mám to v sobě?
Věřím, že to tam je
Protože vím, že slyším hořkosladkou píseň
Kterou sdílíme ve vzpomínkách
Mám to v sobě?
We do have it in us
New spirit has arrived
The joy and the sorrow
We have a story
And it survived
Máme to v sobě
Přišla nová duše
Radost a smutek
Máme příběh
A přežil to
And we know that we need one another
Like fighters in a ring
We're in this together
Passion and courage
Is everything
A víme, že se navzájem potřebujeme
Jako bojovníci v ringu
Jsme v tom spolu
Vášeň a odvaha
Je všechno
(I still have faith in you)
And we still have it in us
We've only just arrived
(Do I have it in me?)
We stand on a summit
Humble and grateful
To have survived
(Stále ti věřím)
A pořád to v sobě máme
Právě jsme dorazili
(Mám to v sobě?)
Stojíme na vrcholu
Pokorní a vděční
Aby přežil
I still have faith in you
It stands above the crazy things we did
It all comes down to love
Do I have it in me?
Stále ti věřím
Stojí to nad těmi šílenými věcmi, které jsme dělali
Všechno se točí kolem lásky
Mám to v sobě?

Text přidal stfilomena

Video přidal stfilomena

Překlad přidala Stephagnetha

Překlad opravila StarKid96

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voyage

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.