Playlisty Kecárna
Reklama

I Can't Escape - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You screaming back, you think that Im okey
just to you, but I lied, to make a difference
Im hiding myself just tonight
Ty křičíš zpět, myslíš že jsem ok
jen pro tebe, ale lhal jsem, abych začal hádku
Jsem ukrytý v sobě dnešní noc
Those razors hurt, I can't feel fine my love here tonight, tonight
Bye bye to this, I can't feel fine my love here tonight, tonight
Ta žiletka zraňuje, nemůžu se cítit dobře má lásko, dnešní noc, dnešní noc
Ahoj do teď, nemůžu se cítit dobře má lásko, dnešní noc, dnešní noc
I seem to be away and you will push me on and on and on
I see the light I can't escape
( 2x )
Mám pocit, že jsem vzdálený a budeš na mě dál tlačit a dál a dál
Vidím světlo, nemohu utéct
You screaming back, you know that I obey
just tonight, I have so much pain, YOU!
I caused myself harm, for you right now
Ty křičíš zpátky, víš že já poslouchám
teď tuhle noc, mám tak moc bolesti, TY!
Já způsobil svoji bolest, pro tebe právě teď
Those razors hurt, I can't feel fine my love here tonight, tonight
Bye bye to this, I can't feel fine my love here tonight, tonight
Ta žiletka zraňuje, nemůžu se cítit dobře má lásko, dnešní noc, dnešní noc
Tomuhle dávám sbohem, nemůžu se cítit dobře má lásko, dnešní noc, dnešní noc
I seem to be away and you will push me on and on and on
I see the light I can't escape
( 2x )
Mám pocit, že jsem vzdálený a budeš na mě dál
tlačit a dál a dál
Vidím světlo, nemohu utéct
This will be the last time I talk to you,
for right now, I say I hate you
What you did to me right know I can't just say
I hate you
To bude naposledy co s tebou mluvím
pro teď, říkám nenávidím tě
Co jsi mě udělala dobře vím, že nemůžu jen tak říct
Nenávidím tě
I seem to be away and you will push me on and on and on
I see the light I can't escape
( 2x )
Mám pocit, že jsem vzdálený a budeš na mě dál tlačit a dál a dál
Vidím světlo, nemohu utéct
I cant escape from you, escape from you,
escape from you, you did to me, I can't escape your hell,
right now it hurts...
Nemohu utéct od tebe, utéct od tebe
utéct od tebe, co jsi mi to provedla, není úniku z tvého pekla
teď to bolí...

Text přidala Niguskaa

Text opravil Ljoko

Video přidala Niguskaa

Překlad přidala Niguskaa

Překlad opravil Ljoko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love Is Like Suicide

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.