Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

A Street Car Named Desire - text, překlad

playlist

Time and time and time again
My loneliness is my only friend.
I just keep on sitting by the phone
Waiting for it to ring your tone.
I just, want to, know that, you care
I just, want to, know that you�ll be there.

So I sing this song to you.
Sorry I wasn�t, what you were looking for.
But you just don�t get it at all.
Life is always better, after the fall.

Pieces are raining down on me.
Wont wait, I can�t believe in this or anything at all.
After all you did, why would I care? Why should I care?
After, the pain you caused, why would I care? Why should I care?
I've waited for this so long, why would I care? Why should I care?

Loneliness, sadness, and solitude
These are a few of the things I�ve been through
Waiting for anything, everyday
Strange that you don�t seem to feel the same way
Write me off, bury me and leave me for dead
Open wide, eat your words and choke on regrets

After all you did, why would I care? Why should I care?
After, the pain you caused, why would I care? Why should I care?
I've waited for this so long, why would I care? Why should I care?

Look through me (Tragedy�s not so bad)
Remember what was left (Taking me down and more)
Take all I give to you
After what I�ve been through
Go ahead take it all (I honestly don�t care at all)
Set up and ready to fall (Let it fall)

Text přidala Lorines

Video přidala Buu

Time and time and time again
My loneliness is my only friend.
I just keep on sitting by the phone
Waiting for it to ring your tone.
I just, want to, know that, you care
I just, want to, know that you?ll be there.

So I sing this song to you.
Sorry I wasn?t, what you were looking for.
But you just don?t get it at all.
Life is always better, after the fall.

Pieces are raining down on me.
Wont wait, I can?t believe in this or anything at all.
After all you did, why would I care? Why should I care?
After, the pain you caused, why would I care? Why should I care?
I've waited for this so long, why would I care? Why should I care?

Loneliness, sadness, and solitude

Èas a zas a zase
Má osamìlost je mému jediný pøítel.
Já jen stále sedící telefonem
Èekání na to pro zavolat váš tón.
Já jen, nedostatek pro, vím že, vy staráte se
Já jen, nedostatek pro, vím to vy?ll být tam.

Tak já zpívám tuto píseò vám.
Ubohý já jsem byl?t, co vy jste hledali.
Kromì tebe jen nasadit si?t dostat to vùbec.
Život je vždy lépe, po pádu.

Kusy jsou prší dolù na mì.
Zvyklé èekání, já mohu?t vìøit v toto nebo vùbec nic.
Potom všem vy jste dìlali, proè záležím mi na tom? Proè by záležím mi na tom?
Po, bolest, kterou vy jste zpùsobili, proè záleží mi na tom? Proè by záležím mi na tom?
Já jsem èekal na toto tak dlouho, proè záležím mi na tom? Proè by záležím mi na tom?

Osamìlost, smutek, a samota
Tyto jsou nìkolik málo vìcí I?v bylo skrz
Èekání na cokoli, každodenní
Cizí že vy nasadíte si?t zdá se bude cítit stejným zpùsobem
Pište pryè ode mì, pohøbete mì a nechejte mì pro mrtvý
Rozetøete se, jezte vaše slova a zaduste na lítostech

Potom všem vy jste dìlali, proè záležím mi na tom? Proè by záležím mi na tom?
Po, bolest, kterou vy jste zpùsobili, proè záleží mi na tom? Proè by záležím mi na tom?
Já jsem èekal na toto tak dlouho, proè záležím mi na tom? Proè by záležím mi na tom?

Prohlédnìte si mì (tragédii?s ne tak moc špatný)
Pamatujte si co buïte zanechaní (braní mì dolù a více)
Vezmìte vše, co já dám vás
Potom co I?v byl skrz
Jen do toho vzít to všechno (já upøímnì si nasadím?t péèi vùbec)
Sestavený a pøipravený padat (nechaný to pád

Překlad přidala gala175


Nezařazené v albu

A Thorn For Every Heart texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.