Playlisty Kecárna
Reklama

Lullaby For My Grave - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Inside I feel empty spaces and out is there my spirit floating?
Someone is singing about my end and my passing away.
I feel the warmth of cuddles and her tears caressing me, I taste her mouth on my lips enlived again
By that voice, by that singing.
Uvnitř cítím prázdná místa a venku se vznáší můj duch?
Někdo zpívá o mém konci a mém
odchodu.
Cítím teplo mazlení a její slzy,
které mě mazlí, znovu ochutnávám její ústa na mých znovu oživlých rtech
Tím hlasem, tím zpěvem.
(He): What could remain while I'm running far from you?
(She): Yes I swear, I will never leave your Grave!
(He): Your devotion will embrace my death whispering this song.
(She): While I'm singing this Lullaby for your Grave!
(On): Co by mohlo zůstat, zatímco utíkám daleko od tebe?
(Ona): Ano, přísahám, že nikdy neopustím tvůj hrob!
(On): Tvá oddanost obejme mou smrt šeptající tuto píseň.
(Ona): Zatímco zpívám tuto ukolébavku tvému hrobu!
My soul refuse the body and open eyes can't see, the life was stolen.
Someone is singing about my ghost that is living again.
I feel my nothingness in the Chaos of your breath recalling me.
Are these my chains? Is this my story end?
Is this the tie you could never dissolve?
Moje duše odmítá tělo a otevřené oči nevidí, že život byl ukraden.
Někdo zpívá o mém duchu, který znovu žije.
Cítím svou nicotu v chaosu tvého dechu, který mě připomíná.
Jsou tohle moje řetězy? Je to konec mého příběhu?
Je to kravata, kterou bys nikdy nemohl rozvázat?
What could remain while I'm running far from you?
What could I awaiting for, from now? Please, will never leave my Grave!
Your devotion will embrace my death and every night your tears will nourish my sad rest
Whispering this song, this Lullaby for my Grave!
Co by mohlo zůstat, zatímco utíkám daleko od tebe?
Na co bych teď mohl čekat? Prosím, nikdy neopusť můj hrob!
Tvá oddanost obejme mou smrt a každou noc budou tvé slzy živit můj smutný odpočinek
Šeptám tuto píseň, tuto Ukolébavku pro můj hrob!

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidala angelisita

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beyond

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.