Playlisty Kecárna
Reklama

Virtus Sola Invicta - text, překlad

playlist Playlist
Some of my favourite messiahs are dead
You may perhaps be nervous that the endings are wearing thin
Pár mých oblíbených mesiášů je mrtvá
Možná jsi nervózní, že se konce blíží
So much grist for so many mills
So little point in taking offence
Tolik mrchožroutů pro tolik mlýnů
Tak malá pointa útočí
I've rolled with all the punches, and not even come up drunk
Danced around the guiding lights, got perhaps a little lost in the dazzle of lamps
Riding the head wind through Shangri-la, ha!
Aghast in Agharta, a shambolic frolic in Shamballah
Řítil jsem se se všemi těmi údery a ani se neopil
Tančil jsem kolem vedoucího světla, možná jsem se trošku ztratil v oslnění lamp
Jedoucí přímo po větru skrze Shangri-la, ha!
Aghast v Aghartě, chaotický blázen v Shamballah
Careless questions clogging the five-pointed sink-holes you dance around
Listless Heathen
Whirled down drains world-weary
The accused are great in number, though if you'd kind enough to line them up,
I could find it in me to fire the shots
Temples holed by misplaced homily
Nails all lined up to support heads lording over spikes of infamy
Neopatrné otázky ucpávají pětcípákové otvory, tančíš kolem nich
Neobvyklý pohan
Se kolem otáčel a vyčerpal svět
Obvinění je hodně, i když jsi byl dost laskavý a vyrovnal je
Mohl jsem v sobě najít výstřely
Chrámy skrývají nezdolná kázání
Hřeby jsou vyrovnány pro podporu hlav nad špičkami hanebnosti
Your alter-ego can dig the pit
The, once it's lined with silent bones, we can stir the ghosts around
Perhaps take their powder as salve
Though it'll perish your thoughts, I'll tell you
Tvé alterego může vykopat jámu
Jednou je vyrovnána s tichými kostmi, můžeme kolem vznášet duchy
Možná použít prášek jako balzám
I když zahynou tvé myšlenky, řeknu ti
Curiosity pushed you in, face first on top of all the others
So let's roll the old worm ball down another cerebral hill,
Bone over wire racing the funeral pyre
Kuriozita tě vtáhla dovnitř, první tvář na vrcholu všech ostatních
Takže kulíš starým červím míčem dolů po mozkovým kopci
Kost nad drátem zuřící pohřební hranice
All wild eyed, world weary
Twisted trees tearing the heart out of Eden
Final resting places soiled as if on queue by those dragging their mean feet,
Enduring the wait before you
Lightning breaks against the cortex
Rolled into the hole to taste the old face down
A twelve foot round-trip to your discredit
Všechny divoké oči, svět je unavený
Pokroucené stromy trhají srdce Edenu
Nakonec odpočívající znečištěná místa, jako by je táhly tvé nohy
Trvale před tebou čekají
Blesk ničí kůru
Zahnán do díry pro ochutnání tváře
Dvanáct stopí výlet pro tvou ostudnost
Careless questions clogging the five-pointed sink-holes you dance around
Listless Heathen
Whirled down drains world-weary
Down drains world-weary
Neopatrné otázky ucpávají pětcípákové otvory, tančíš kolem nich
Neobvyklý pohan
Se kolem otáčel a vyčerpal svět
Vyčerpal svět

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beware the Sword You Cannot See

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.