Playlisty Kecárna
Reklama

The Blight of Gods Acre - text, překlad

playlist Playlist
He's a seaside side-show freak armed with the tools of the trade,
Standing in shadow by cemetery gates.
The revenant tenants of this tenement yard,
Raise two fingers to the fates.
No solace to be found in their foetid tombs,
He at leisure to violate those catacomb wombs.
Je pobřežním šíleným showmanem vyzbrojeným nástroji obchodu
Stojí ve stínu u bran hřbitova
Navrácení nájemníci tohoto dvorního dvora,
Zvedají dva prsty k osudu
Žádná útěcha se nenajde v jejich hradbách
Ve volném čase ničí tyhle katakomby
Plots twist with hosts yet unwilling.
Last sods of earth clawed away,
He knows they know what he knows.
Polite enough to knock upon the lid of each box,
To await their invitation before being so bold,
Cracked heart stutters in hollow chest so cold.
Pozemky se točí s neochotnými hosty
Poslední zemské zákopy se odvrátily,
Ví, že oni ví, co ví on
Zdvořilý je natolik, že poklepe na víko každé krabice
Aby počkal na jejich pozvání než se odváží
Popraskané srdce koktá v duté hrudi tak chladné
So, sunk deep in festering flesh, their baubles stripped at leisure,
Guiltless here, without compassion. Taking pleasure in their corruption.
It all gets worse when he finds a fresh one,
To be carted off as contraband for the medical profession.
Takže se hluboko topí v hnisavém těle, své cetky ve volném čase sundali
Zde bez viny, bez soucitu. Těší se svou korupcí
Všechno se zhoršuje, když nachází čerstvého
Který bude vyřazen jako kontraband pro lékařskou profesi
So, nefarious urges sated, pockets a-brimming with shining trinkets,
He plays at brother Magpie's games. Heart a flutter of oily black.
Leaning back against a monument, heedless of inscription,
A stolen cigarette fumbled from a hidden poacher's pocket.
Takže hanebné nutkání bylo ukojeno, kapsy lemované třpytivými tretkami
Hraje ve hře bratra Magpie. Srdce vlaje mastně černě
Opírá se zády o památník, bez ohlížení na nápis
Ukradená cigareta vyšmátraná ze schované pytlákovi kapsy
He may yet take a moment to ponder,
Upon the marble town of Yonder.
And maybe just a trice to wonder,
Why her bone orchard saplings never say a word.
And only come out to play, when he requests admission,
Then assuming rite of passage, in decayed passage ways.
Možná si dá chvilku k přemítání
Nad mramorovým městem Yonder
A možná se trošku diví
Proč její kosti ovocného stromku neřeknou ani slovo
a jenom vychází hrát, když žádá o přijetí
Pak přijímá obřad průchodu v truchnivých způsobech
So he loads his barrow with the fruits of God's acre,
And all away upon his toes he goes,
To shower his bone sore friends in their ivory sewers
With gifts all rent asunder.
But all willing, unresisting. Spoiled fruits of plunder.
Takže si nakládá svůj trakař ovocem z Božího akru
A všechno mu padá pod rukou
Aby omyl své kostnaté bolavé přátele v jejich slonovinových kanálech
Dary všech nájemníků
Ale všichni jsou ochotní, neukazující se. Zmačkané plody drancování.

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Shadowplay For Yesterdays

Reklama

A Forest Of Stars texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.