Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
The moon pushed the sun down the spiral-staircase of time
Bright neck broken, twisted beyond repair
So now there's only darkness standing there
Arms outstretched/predatory parasite
Vacant light
From the tunnel of night.
Měsíc zatlačil slunce dolů po spirálovitých schodech času
Zářivý krk zlomen, pokroucen bez možnosti nápravy
Takže tu stojí jen temnota
Ruce natažené / dravý parazit
Volné světlo
Z tunelu světla
It's colder here since the war, all colours took on a shade of grey
The streams have run slower since you went away
Even the summer is slouching now
Sun not waxing, but waning - walking disappointedly away
Moon with no hope of saving the day
Je tu chladněji od té války, všechny barvy si vzaly odstíny šedi
Potoky běží pomaleji, od doby co jsi odešla
I když se teď shromažďuje léto
Slunce se nezvětšuje, ale ubývá - kráčí zklamaně pryč
Měsíc bez naděje na záchranu dne
-It's time I remembered that I have forgotten- - Je čas, vzpomněl jsem si, co jsem zapomněl -
Rainy season beyond sense and reason
Endless sheets of glass
Streets awash with horror
Bullets in the back of summer
Filthy water everywhere
Not saved by incantations
Deštivé období za smyslem a důvodem
Nekonečné skleněné tabule
Ulice omyté terorem
Kulky v zádi léta
Špinavá voda je všude
Nezachráněn zaklínadly
Summer sun always gone
Left my smile all alone back there
Forced to simply sit and stare
At nothing
Nothing
Letní slunce je navždy pryč
Zbyl tu jen můj úsměv
Nucen jednoduše sedět a zírat
Na nic
Nic
Summer's always gone
Temperance overrule
Temper under ruled
Time - Oh, she's short
Wait - Oh, she's long
Where she went I'll never know
All I know
Is she's gone
Gone?
Léto je navždy pryč
Zvrácená střídmost
Nálada pod normálem
Čas - oh, je krátká
Počkat - oh, je dlouhá
Kam šla, se nikdy nedozvím
Vše, co vím
Je, že je pryč
Pryč?

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Corpse of Rebirth

Reklama

A Forest Of Stars texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.