Playlisty Kecárna
Reklama

Only Money - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My momma called me and said "Son, it's Nonne
I'm sorry to tell you your grandmama passed"
Took me back to the moment watchin' The Sound of Music
In your living room before you read me to bed
Moje máma mi zavolal a řekla "Synku, jde o Nonne
Je mi to líto, ale tvoje babičky zamřela"
Vzalo mě to zpátky do chvíle, kdy jsem se díval na The Sound of Music (Zvuk Hudby)
V obývajícím pokoji, před tím než jsi mi četla v posteli
I know now, but I didn't then
These were moments building a man
None of us had much and you showed me what that means
Vím to teď, ale před tím jsem nevěděl
Tohle byly chvíle, které tvořily muže
Nikdo z nás toho moc neměl a ty jsi mi ukázala, co to znamená
It was only money
Cost me some family, cost me some friends
It was only money
Doesn't define me, I can't pretend
Taught me 'bout resentment, about forgiveness
No matter what path lies ahead
Taught me 'bout judgement, about what love is
That family's family 'til the end
It was only money
Byly to jenom peníze
Stály mě trochu rodiny, stály mě trochu přátel
Byly to jenom peníze
Nedefinují mě, nemůžu předstírat
Že mě naučily, co je to zášť, co je to odpuštění
Nehledě na to jaká cesta přede mnou leží
Nenaučily mě, co je to úsudek, co je to láska
Že rodina je rodina až dokonce
Byly to jenom peníze
A few days before that I got a message
From my aunt that said you weren't doin' too well
We scrambled to call you to show off the baby
My wife and I had just brought into the world
Pár dní před tím, než jsem dostal zprávu
Od své tety, která říkala že na tom nejsi dobře
Jsme se nějak pokoušeli ti zavolat, aby jsme ti ukázali dítě
Které jsme já a má žena právě přivedli na svět
I got chills as we said goodbye
Somehow I knew it was the last time
I'm usually gone for work
But nothing's worth missin' memories
Běhal mi trochu mráz po zádech, když jsme se loučili
Nějak jsem věděl, že je to naposledy
Většinou jsem pryč kvůli práci
Ale nic nestojí za to, aby chyběly vzpomínky
It was only money
Cost me some family, cost me some friends
It was only money
Doesn't define me, I can't pretend
Taught me 'bout resentment, about forgiveness
No matter what path lies ahead
Taught me 'bout judgement, about what love is
That family's family 'til the end
It was only money (Money, money)
It was only money, money, money, money
Byly to jenom peníze
Stály mě trochu rodiny, stály mě trochu přátel
Byly to jenom peníze
Nedefinují mě, nemůžu předstírat
Že mě naučily, co je to zášť, co je to odpuštění
Nehledě na to jaká cesta přede mnou leží
Nenaučily mě, co je to úsudek, co je to láska
Že rodina je rodina až dokonce
Byly to jenom peníze (Peníze, peníze)
Byly to jenom peníze, peníze, peníze, peníze
If you can hear me
I'll always picture you at the piano singin' your songs
Just know there's so many lessons you left me
I'll always carry along
Pokud mě slyšíš
Pokaždé si tě představuji, jak sedíš u piána a zpíváš svoje písničky
Prostě vím, že je spoustu lekcí, které jsi mi dala
Které budu vždycky nosit s sebou
It was only money
Cost me some family, cost me some friends
It was only money
Doesn't define me, I can't pretend
Taught me 'bout resentment, about forgiveness
No matter what path lies ahead
Taught me 'bout judgement, about what love is
That family's family 'til the end
It was only money (Money, money, money)
It was only money, money, money, money
It was only money, money, money, money
It was only money, money, money, money
It was only money
Byly to jenom peníze
Stály mě trochu rodiny, stály mě trochu přátel
Byly to jenom peníze
Nedefinují mě, nemůžu předstírat
Že mě naučily, co je to zášť, co je to odpuštění
Nehledě na to jaká cesta přede mnou leží
Nenaučily mě, co je to úsudek, co je to láska
Že rodina je rodina až dokonce
Byly to jenom peníze (Peníze, peníze, peníze)
Byly to jenom peníze, peníze, peníze, peníze
Byly to jenom peníze, peníze, peníze, peníze
Byly to jenom peníze, peníze, peníze, peníze
Byly to jenom peníze

Text přidal Red_ENG

Text opravil LimeCZ

Video přidal Red_ENG

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

You're Welcome

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.