Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm so afraid, I can't hold on this time
Thats why I write, to let you know
Just what goes on
Tak moc se bojím, tentokrát to nemůžu vydržet
Proto píšu, abych ti řekl
Co se vlastně děje
'Cause this is me, and everything I've dreamed
And you know that I can't just settle for anything
Protože tohle jsem já a všechno, o čem jsem snil
A ty víš, že já se kvůli ničemu nemůžu usadit
Just once more can we pretend that everything is okay
And that we are all happy
Můžeme ještě jednou předstírat, že všechno je v pořádku
A že jsme všichni šťastní
Breathe hope in me
I need you
I try so hard to make this work in my life
I still believe in you
Vdechni do mě naději
Potřebuji tě
Tak moc se snažím, aby tohle fungovalo v mém životě
Pořád v tebe věřím
Play that faster and maybe they will move to our sound
This is the way its supposed to be
Coming together, on the dance floor will
You light the scene
Zahraj to rychleji a možná se přesunou k našemu zvuku
Takhle to má být
Dává se to dohromady, na tanečním parketu
Rozsvítíš scénu
Sing along
This is your favorite song
And we'll play along
'Cause you're the reason I'm alive
Zpívej s námi
Tohle je tvoje nejoblíbenější písnička
A my budeme hrát spolu s ní
Protože ty jsi důvod, proč jsem na živu
Close your eyes
Sit back and relax, we'll be okay
Time and time again,
I'll pray you're looking back
By the wake
Zavři oči
Opři se a odpočívej, budeme v pořádku
Znovu a znovu
Budu se modlit, ty se ohlížíš
Po probuzení
So here we, we are, again Tak tady, my jsme, znovu
Close your eyes
Sit back and relax, we'll be okay
Time and time again,
I do hope you come back
By the wake
Zavři oči
Opři se a odpočívej, budeme v pořádku
Znovu a znovu
Doufám, že se vrátíš
Po probuzení
Close your eyes
Sit back and relax, we'll be okay
Time and time again,
I'll pray you're looking back
By the wake
By the wake
Awake
By the wake
Zavři oči
Opři se a odpočívej, budeme v pořádku
Znovu a znovu
Budu se modlit, ty se ohlížíš
Po probuzení
Po probuzení
Vzhůru
Po probuzení

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Halos for Heros, Dirt for the Dead (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.