Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I can See
my portrait
emerging from the sea.
It hides
its non-sense
with old and well drawn shapes.
Vidím
Svůj portrét
Vycházející z moře
Skrývá
Svou nesmyslnost
Díky starým a dobře kresleným tvarům
I'm like the one who can't go on,
even if this drawing's so lively.
I can't get out and tell everyone
that i begin to feel those shapes too real.
Jsem jako ten, kdo nemůže jít dál
I když je tahle kresba tak živoucí
Nemůžu se dostat ven a říct všem
Že začínám cítit až moc reálné tvary
I'll Sink:
my body would
feel in harmony.
I've chosen
the Zero
to draw this empty soul.
Utopím se
Mé tělo by
Cítilo harmonii
Vybral jsem si
Nulu
K nakreslení této prázdné duše
I missed the chance to understand
if there was any sense in what i see;
to preserve myself from death
I just pretend that everything was real.
Promarnil jsem šanci pochopit
Pokud by byl nějaký smysl v tom, co vidím
Chránit se před smrtí
Prostě předstírám, že vše bylo skutečné
Be my illusion
to begin my conversion..
Buď mou iluzí
Pro začátek mé konverzace
..into Zero:
creating endless shapes.
I feel clear,
I feel in harmony...
... do nuly
Tvořím nekonečné tvary
Cítím čistotu
Cítím v harmonii
(Becoming zero. Fading into nothing.) (Stávám se nulou. Mizím do nicoty)

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Harvest Years

Reklama

A Cold Dead Body texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.