Playlisty Kecárna
Reklama

No, It Isn't - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Please understand,
This isn't just goodbye
This is I can't stand you,
This is where the road crashed
Into the ocean, It rises all around me
And now we're barely breathing
A thousand faces we'll chose to ignore
Prosím pochop,
To není jenom sbohem
To je, že tě nemůžu vystát
Tohle je tam, kde cesta padá
Do oceánu, zvedá se všude kolem mě
A teď sotva dýcháme
Tisíc tváří, které jsme se rozhodli ignorovat
Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy
Proklínám navždy své nepřátele,
Podřežme si žíly
A spalme něco krásného
Tohle zoufalství
Mě zanechalo přešťastného
Se zhasínajícími světly
Která nás vedou,
Kolem linie, kterou zničíme
I listen to you cry,
A cry for less attention
Well both my hands are tied
And I'm pushed into the deep end
I listen to you talk,
But talk is cheap
And my mouth is filled with blood,
From trying not to speak
So search for an excuse,
And someone to believe you
And for interesting moves,
I'm empty with the need to
Poslouchám tě brečet
Pláč pro málo pozornosti
Dobrá, obě ruce mám svázané
A jsem tlačen do hlubokého konce
Poslouchám tě mluvit,
Ale hovor je mizerný
A moje ústa jsou naplněná krví,
Z pokusu nemluvit
Tak hledej omluvu
A někoho, kdo ti uvěří
A pro zajímavé pohyby
Jsem prázdný s potřebou
Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy.
Proklít své nepřátele navždy
Podřežme si žíly
A spalme něco krásného
Tohle zoufalství
Mě zanechalo přešťastného
Se zhasínajícími světly
Která nás vedou,
Kolem linie, kterou zničíme
Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy,
Please understand.
Proklínám navždy své nepřátele,
Podřežme si žíly
A spalme něco krásného
Tohle zoufalství
Mě zanechalo přešťastného
Se zhasínajícími světly
Která nás vedou,
Kolem linie, kterou zničíme
Prosím pochop
Lay rotting where I fall
I'm dead from bad intentions
Suffocated and embalmed
And now all our dreams are cashed in
You swore you wouldn't lose then lost your brain
You make a sound that feels like pain
Ležím hnijící tam, kde jsem spadnul
Jsem mrtvý kvůli špatným úmyslům
Dusící se a konzervovaný
A teď jsou všechny naše sny proplacené
Přísahala jsi, že neselžeš, pak ztrácíš mozek
Vydáváš zvuky, které jsou jako bolest
So please understand,
This isn't just goodbye
This is I can't stand you.
Tak prosím pochop
To není jenom sbohem
To je, že tě nemůžu vystát

Text přidala niculizz

Text opravila Evinie

Video přidala problemek

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Your Heart Stops Beating

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.