Playlisty Kecárna
Reklama

Lycanthrope - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I wake up at the end of a long, dark, lonely year
It's bringing out the worst in me
I hear your voice start breaking in fear
When the lights go down
Probudil jsem se na konci dlouhého, temného, osamělého roku
Přináší to to nejhorší ze mě
Slyším tvůj lámající se hlas ze strachu
Když zhasnou světla
And I still feel you looking over my shoulder
Your sinking guilt and approaching nightmare
And I know none of us will survive
Because I know everything
A pořád tě cítím, jak se mi díváš přes rameno
Tvá potápějící se vina, a přícházející noční můra
A vím, že nikdo z nás nepřežije
Protože vím všechno
Alright Dobrá
And my dear I need you to move a little faster
This second counts as the rest of your life
Your final word and an itchy finger
And then it's taken away
A, moje drahá, potřebuju, aby ses hnula rychleji
Tahle sekunda se počítá jako zbytek tvého života
Tvé poslední slovo a svědivý prst
A pak je to pryč
And we'll be beaten down without mercy or meaning
I turn my face to a careless skyline
I'm searching hard for a sign from heaven
But they've forgotten me here
A budeme sraženi bez milosti nebo důvodu
Otáčím tvář k bezstarostnému nebi
Marně hledám nebeské znamení
Ale oni mě tu zapomněli
You can just stop talking, I get it
I hear your silence loud and clear
I know it's barely a thought but it'll see us through
I'm only setting you free so just let it happen
Just let it happen, no need to fear
Yeah you can just stop talking, I get it
Můžeš zmlknout, pochytil jsem to
Slyším tvé ticho nahlas a zřetelně
Vím, je to jen myšlenka, ale uvidí nás to skrz
Jen tě osvobuzuju, tak to nech stát se
Nech to stát se, není důvod ke strachu
Yeah, můžeš zmlknout, pochytil jsem to
Sex, fuck, and fluorescent lighting
A hollow point on an angry bullet
We're on the teeth of a crocodile
We're in the mouth of the gun
Sex, šukání a fluorescentní světlo
Prázdné místo na nasrané kulce
Jsme na zubech krokodýla
Jsem v tlamě zbraně
And sometimes at night I feel I'm just a broken vessel
An instrument with a darker purpose
I'm at the throat of the young and the helpless
Because they've got nothing to say
A někdy v noci se cítím jen jako prasklá nádoba
Nástroj s temnějším nástrojem
Jsem hrdlo mladých a bozmocných
Protože nemají co říct
So you can just stop talking, I get it
I hear your silence loud and clear
I know it's barely a thought but it'll see us through
I'm only setting you free so just let it happen
Just let it happen, no need to fear
Yeah you can just stop talking, I get it
Můžeš zmlknout, pochytil jsem to
Slyším tvé ticho nahlas a zřetelně
Vím, je to jen myšlenka, ale uvidí nás to skrz
Jen tě osvobuzuju, tak to nech stát se
Nech to stát se, není důvod ke strachu
Yeah, můžeš zmlknout, pochytil jsem to

Text přidala MonittA

Video přidal locava

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Your Heart Stops Beating

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.