Playlisty Kecárna
Reklama

Little Death - text, překlad

playlist Playlist
Please sleep, my darling, sleep
Your cry for inspiration
Never reaches ears on distant stars
And every night our lonely planet
Slides across the universe
And I won't pretend I understand
Prosím, spi, můj miláčku, spi
Tvůj pláč pro inspiraci
Se nikdy nedostane k uším na vzdálených hvězdách
A každou noc naše osamělá planeta
Přechází přes vesmír
A nebudu předstírat, že rozumím
Please sleep, my darling, sleep
Your death by information
Won't disturb the peace on distant stars
And even when you lock the doors
And slide behind the unlit shades
None of us are strangers anymore
Prosím, spi, můj miláčku, spi
Tvá smrt informacemi
Neruš mír na vzdálených hvězdách
A i když zamykáš dveře
A zasouváš neosvětlené stíny
Nikdo z nás už není cizinec
Fall asleep with the windows open
Come to me with the worst you've said and done
You'll close your eyes and see me
A little death makes life more meaningful
I stand no chance at all
Usni s otevřenými okny
Přijď ke mě s tím nejhorším co jsi řekla a udělala
Zavřeš oči a uvidíš mě
Malá smrt dělá život významným
Nestojím za šanci
Please, sleep my darling, sleep
Your car crash in slow motion
Won't upset the pace on distant stars
And one by one the years of our lives
Stumble as the moments pass
So please hold on, so please hold on
Prosím, spi, můj miláčku, spi
Tvoje bouračka v zpomaleném pohybu
Nenaruší mír na vzdálených hvězdách
A jeden za druhým, roky našich životů
Klopýtáš, jak momenty ubíhají
Tak prosím, vydrž, tak prosím, vydrž
So fall asleep with the windows open
Come to me with the worst you've said and done
You'll close your eyes and see me
A little death makes life more meaningful
I stand no chance at all
Tak usni s otevřenými okny
Přijď ke mě s tím nejhorším co jsi řekla a udělala
Zavřeš oči a uvidíš mě
Malá smrt dělá život významným
Nestojím za šanci
Please, sleep my darling, sleep
Please, sleep my darling, sleep
Prosím, spi, můj miláčku, spi
Prosím, spi, můj miláčku, spi
So fall asleep with the windows open
Come to me with the worst you've said and done
You'll close your eyes and see me
A little death makes life more meaningful
I stand no chance at all
Tak usni s otevřenými okny
Přijď ke mě s tím nejhorším co jsi řekla a udělala
Zavřeš oči a uvidíš mě
Malá smrt dělá život významným
Nestojím za šanci

Text přidal BladeDC

Text opravil Kulda182

Videa přidali suzuki58, Kulda182

Překlad přidala Eva01

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Your Heart Stops Beating

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.