Playlisty Akce
Reklama

Smluvní podmínky užití serveru Karaoketexty.cz

podmínky pro užívání služeb Tiscalimedia.cz

Umístěním obsahu na server KaraokeTexty.cz (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) nebo provedením registrace souhlasí uživatel s níže uvedenými Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Provozovatelem serveru KaraokeTexty (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je TISCALI MEDIA, a.s., email: info@karaoketexty.cz (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Provozovatel poskytuje uživatelům portálu služby ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se o možnost vkládání textového a obrazového nebo smíšeného obsahu a informací (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezúplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od Uživatelů bez předchozího upozornění, a to především z důvodu, kdy "Příspěvky" jsou svým obsahem nebo charakterem v rozporu se zákonem. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou příslušné Příspěvky nahrané Uživatelem neprodleně smazány vždy a registrace Uživatele může být zrušena.

Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah.

Informace a Příspěvky umístněné na webu Provozovatele jsou umístěny na serveru Provozovatele a jsou volně přístupné.

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Registrací Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, email a okres budou použity pro účely vytvoření profilu a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci zprávy, obsahující informace především o novinkách na Portále a obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svou registraci a je oprávněn kdykoliv vymazat svůj Příspěvek.

Uživatel není oprávněn a nese plnou odpovědnost při využívání služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. Jedná se zejména o "Příspěvky" porušující autorská práva, obsahující rasistické výroky, hrubé urážky, násilné, nebo jinak útočné "Příspěvky". Uživatel nesmí užívat obsah Portálu ke komerčním účelům, nesmí vkládat na Portál jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu a nesmí zasílat jakýmkoli způsobem spam.

Provozovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů či změn a funkcí nabízených prostřednictvím Portálu. Pravidelně si tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Pokud Uživatel s upravenými Podmínkami nesouhlasí, má možnost přestat Portál užívat.

Nově získané odznáčky
square Krysoveverka
Přihlašování
square Anna1011
Vytváření playlistů
square ZuzkaJiro
Přihlašování
square LeftList
Čas strávený na webu
square Anna1011
Vytváření playlistů
square Anna1011
Hodnocení playlistů
square Paja9c12
Přihlašování
square adazelenkova
Vytváření playlistů
Body za poslední týden
1. Aleks 299b
2. roman59 264b
3. WT-Sharon74 32b
4. Amkha 31b
5. Natysy 24b
6. superPerak 24b
7. JayVee221 20b
8. nattscs 13b

Chceš pomoct vylepšit tento web?


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.