Playlisty Kecárna
Reklama

Smluvní podmínky užití serveru Karaoketexty.cz

podmínky pro užívání služeb Tiscalimedia.cz

Umístěním obsahu na server KaraokeTexty.cz (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) nebo provedením registrace souhlasí uživatel s níže uvedenými Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Provozovatelem serveru KaraokeTexty (dostupném na URL http://www.karaoketexty.cz) dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je TISCALI MEDIA, a.s., email: info@karaoketexty.cz (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Provozovatel poskytuje uživatelům portálu služby ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se o možnost vkládání textového a obrazového nebo smíšeného obsahu a informací (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezúplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od Uživatelů bez předchozího upozornění, a to především z důvodu, kdy "Příspěvky" jsou svým obsahem nebo charakterem v rozporu se zákonem. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou příslušné Příspěvky nahrané Uživatelem neprodleně smazány vždy a registrace Uživatele může být zrušena.

Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah.

Informace a Příspěvky umístněné na webu Provozovatele jsou umístěny na serveru Provozovatele a jsou volně přístupné.

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Registrací Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, email a okres budou použity pro účely vytvoření profilu a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci zprávy, obsahující informace především o novinkách na Portále a obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svou registraci a je oprávněn kdykoliv vymazat svůj Příspěvek.

Uživatel není oprávněn a nese plnou odpovědnost při využívání služeb Portálu k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. Jedná se zejména o "Příspěvky" porušující autorská práva, obsahující rasistické výroky, hrubé urážky, násilné, nebo jinak útočné "Příspěvky". Uživatel nesmí užívat obsah Portálu ke komerčním účelům, nesmí vkládat na Portál jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu a nesmí zasílat jakýmkoli způsobem spam.

Provozovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů či změn a funkcí nabízených prostřednictvím Portálu. Pravidelně si tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Pokud Uživatel s upravenými Podmínkami nesouhlasí, má možnost přestat Portál užívat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.