playlist

What the Night Brings - text, překlad

Somewhere out there, deep in the dark of the night
Creatures crave, blood to feed their appetite
Long, sharp knives, to cut you right down to size
Now close your eyes, so the night can come alive

In the night there are bad things, you cannot understand
An abomination, the devil commands

In dark shadows, lurk strange things
No one knows what the night brings
Bloodletting, lycanthropy
No one knows, what the night brings

Slow creeping death
From the depths of the damned and possessed
Call to you, to carve upon your flesh
Punishment, torturing and violence
Bleed you dry, in this nocturnal sacrament

In the night there are bad things, you cannot understand
An abomination, the devil commands

In dark shadows, lurk strange things
No one knows what the night brings
Bloodletting, lycanthropy
No one knows, what the night brings

I am the one that sits at the foot of your bed
When you think you're alone at night
To make sure you're, tucked in oh so tight
Now don't be scared, I only want a bite

In dark shadows, lurk strange things
No one knows what the night brings
Bloodletting, lycanthropy
No one knows, what the night brings

In dark shadows, lurk strange things
No one knows what the night brings
Bloodletting, lycanthropy
No one knows, what the night brings

What the night brings
What the night brings
What the night brings

Text přidal IneM

Text opravil Zako

Video přidal IneM

Někde tady, ve tmě noci
se kreatury doprošují nakrmení jejich apetitu
Dlouhé, ostré nože, na seříznutí do velikosti
Tak zavři oči, aby mohla začít noc

V té noci jsou špatné věci, kterým nemůžeš rozumět
Ohavnosti, které Ďábel poroučí

Ve stínech straší podivné věci
Nikdo neví, co noc přináší
Krvácení, lykantropie
Nikdo neví, co noc přináší

Pomalá blížící se smrt
Z hloubky zatracených a posedlých
Volá na tebe, aby mohla vyřezat tvoje maso
Trest, mučení a násilí
Úplně vykrvácíš, v této noční svátosti

V noci se dějí zlé věci, kterým nemůžeš rozumět
Ohavnosti, které Ďábel poroučí

Ve stínech straší podivné věci
Nikdo neví, co noc přináší
Krvácení, lykantropie
Nikdo neví, co noc přináší

Já jsem ten, kdo sedí u nohou tvé postele
Když si myslíš, že v noci jsi sám
Ujistit se, že jsi oh pořádně zachumlaný
Teď se neboj, jenom si chci kousnout

Ve stínech straší podivné věci
Nikdo neví, co noc přináší
Krvácení, lykantropie
Nikdo neví, co noc přináší

Ve stínech straší podivné věci
Nikdo neví, co noc přináší
Krvácení, lykantropie
Nikdo neví, co noc přináší

Co noc přinese
Co noc přinese
Co noc přinese

Překlad přidala bloomKlenot

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.