playlist

Take Me To Church (ft. Alex Koehler) (Hozier .. - text, překlad

My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner

If the heavens ever did speak
She's the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week

"We were born sick," you heard them say it

My church offers no absolutes
She tells me, "Worship in the bedroom."
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you

I was born sick
But I love it
Command me to be well
Aaay. Amen. Amen. Amen.

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice

Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine-looking high horse
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful

That looks tasty
That looks plenty
This is hungry work

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

No masters or kings
When the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin

In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Ooh oh. Amen. Amen. Amen.

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Text přidala TheCreepyCZ

Text opravil DevilDan

Video přidala TheCreepyCZ

Má milenka má smysl pro humor
Směje se na pohřbu
Ví, že každý nesouhlasí
Měl jsem ji uctívat dřív

Jestli Nebesa kdy promluvila
Je poslední opravdový náústek
Každá neděle se zhoršuje
Čerstvý jed každý týden

"Narodili jsme se nemocní" slyšela jsi je říkat

Má církev nenabízí rozhřešení
Říká mi "Uctívej mě v ložnici"
Nebe sešlu jedině
Když jsem s tebou sama

Narodil jsem se nemocný
Ale miluji to
Rozkazuj mi, ať je mi dobře
Aaay. Amen. Amen. Amen

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Pokud jsem pohan dobrých časů
Má milenka je sluneční svit
Který udržuje po mém boku bohyni
Vyžaduje oběť

Vysuš celé moře
Získej něco zářivého
Něco masitého na hlavní chod

Tohle je dobře vypadající vysoký kůň
Co máš ve stáji?
Máme hodně hladovějících věrných

Tenhle vypadá chutně
Tenhle vypadá hojně
Tohle je hladový svět

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Žádní mistři ani králové
Když rituál začíná
Není sladší nevinnosti než našeho jemného hříchu
V šílenství a v půdě této smutné zemské scény

Jenom poté jsem člověk
Jenom poté jsem čistý
Oooh oh Amen Amen Amen

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Vezmi mě do kostela
Budu uctívat jak pes svatyni tvých lží
Řeknu ti o svých hříších a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi smrt bez smrti
Dobrý Bože, dovol mi ti dát svůj život

Překlad přidal DevilDan


Přihlášení

Registrovat se

Ritual

Vampires Everywhere!texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.