playlist

Poznání - text

(text: Well)

i.

Dědici po mrtvých sami jsou mrtví
A dědí to, co je mrtvé
Ty jejich knihy a války a strach
A klíče k bufetům
Kde v tichých vitrínách
Okorně kamení šunkové květy
Z chlebíčku stává se
Trilobit

Dědici po mrtvých sami jsou mrtví
A to, co dědí, je mrtvé
Po čaji pachuť a pochcaný sníh
A dláto na salát
Nos v těžkých veřejích
Přivřený navěky masitou tlapou
Věří, že větří, ale
Jen bolí

Dědici po mrtvých sami jsou mrtví
A mrtvé to, co je dědí
Do desek náhrobních zarytý dech
Vylhaný masopust
Na vnitřních venkovech
Bezhlavé laloky běhají dvorem
Budou z nich jelita, polívka
Prejt

A to je strašný a překrásný hodokvas
Na němž jsi zdědil svou přilnavou sesli
Svou houpací rakev
Svůj popravčí ušák
Však slyš:
Hlupák neumí neumírat
A přece neumírá
Nežil totiž nikdy, aby mohl zemřít
Ten, kdo objevil pravdu, ožil
A ten je v nebezpečí smrti
Neboť žije ode dne
Kdy přišel Pán

ii.

Dokud jsem se plazil městem
Záměstím a planou zemí
Měl jsem jenom matku
Byl jsem okem v kobce
Kyprých řas;
Však ode dne, kdy přišel Pán
Já matku mám – i otce
A pod nohama tlakovaný třas
A řasy, které ten třas vyviklal a smetl
Mám na komínu olovnatý trůn
I teplé doupě v mokrém plotu
A ten plot je živý
Ve své šedi
Kráčel jsem po mnoha cestách
A divizny vědí
Že jsem celá léta pojídal
Jen prašné květy divizen;
Však ode dne, kdy přišel Pán
Znám pravý hlad i pravou sytost
Vyznanou ve vděčné vizi
Divize

I můj vlas se mastně leskne
Morkem těžkých parostrojů
Roj tkalcovských bucharů tká
Překrásné a strašné sny
Jež nad městem se němě pnou
Jak valníková plachta
Bludné báně
Sto snů do hlav putuje
A vniká poštou potrubní
Usmívá se paní vrátná
Přidělená čtvrté bráně
Že jak to tak rachtá;
Však já jsem ve snu bdělý
Ode dne, kdy přišel Pán
A hřmotně jeho dokonalá
Moudrost ke mně
Promlouvá

iii.

Slyš
Neboť vyslala mne síla!

Jsem první a jsem poslední
Jsem ctěná a jsem poplivaná
Vědění a nejapnost
Jsem šplouchající prázdná vana
Ukrutná a slitovná
Jsem mírem, který zasel válku
Jsem červotoč v katafalku
Jsem ta, jež je bezbožná
A jejíž bůh je velký

Jsem ta, jež je jalová
A mnoho je mých synů
Jsem svého otce maminkou
A vlastní sestrou svého chotě
Který je mou ratolestí
A který mne seslal slotě
A jsem jeho sousedem
Co svítí lidem do schránek
A blokuje balkon
Aniž vyjde z bytu

Proč se štítíš mého strachu
Proč proklínáš mou hrdost?
Vlepena jsem kanagomem
Ve všech děsu leporelech
A jsem pevnost podlomených
Jimž se kosti v tělech
Děsem vrtí

Jsem ta, již zvou zákonem
A ty jsi nazval bezuzdností
Jsem ta, již zvou životem
A ty jsi nazval smrtí
Slyš!

Jsem netknutelný horizont
A jsem i svážnou kolejí
Já stojím hrdě přede vším
A za vším skrytě nitě mnu
Tak porno jsem i záporno
A psem jsem i z psa salámem
A svornou jako proradnou
Již miluješ a chtěl bys tlouci
Arcicudná pedagožka
I mrouskavá kurva rkoucí:
Snožmo nelze cvičit
Pozdrav sumci

Já obdělávám černozem
Jsem jednočlenným kolchozem
A morem, který klasy žne
Jsem válcovnou i valounem
Psem jsem i z psa salámem
A kandovaný v žluči křen
Já lakem jsem i lakmusem
Jsem tichem, hlučným stereem
Jsem levý kanál, pravý kanál
Do obou se vlévá láva
Přeludem i rojnicí
Jež spečené lži rozčesává
Já jsem jménem pazvuku
I zvukem toho jména

Je sto tváří příjemnosti
V bufetech a krmném hříchu
V mrzkých vášních, výspách pychu
V poprchavých potěchách
Jimž oddáváš se
V sebeklamu pouště
Dokud neprozříš
A nevyhledáš
Místo, jež je
Klidodárně
Příjemné
A tam mne nalezneš
A budeš žít
A znovu nezemřeš
Ani tě nebude nic svědit
V neblahé míře

iv.

Následuj mraky až ke kalným pramenům
Jež kanou v kubících v hubicích komínů
Hubících ty, kdo je staví
Následuj holuby až k suchým rohlíkům
Z kterých je vylomit umí jen malinké

babky
Jež samy se z laviček klubou
Následuj strupy až ke skryté krvi
A bagry ke studnám
Které jak nešťastní hadové tráví
Kdykoli chtějí z nich pít

Následuj prejtu tok až ke třem lalokům
Laloky k chlebíčkům
Chlebíčky k masitým
Mrakům
Následuj strupy až ke skryté krvi
Polykej déšť
Půjdeš tak rovně i bokem
A užasneš
Nad tím co je
A jak to být nemusí
Ode dne, kdy na svět
Který být neměl
Přišel Pán

Umbrtka Pán
Ano, ten brundibár od Kostečků

Text přidal zeroflag

Video přidal zeroflag


Přihlášení

Registrovat se

Spočinutí

Umbrtkatexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.