playlist

The Book Of My Life - text, překlad

Let me watch by the fire and remember my days
And it may be a trick of the firelight
But the flickering pages that trouble my sight
Is a book I'm afraid to write

It's the book of my days, it's the book of my life
And it's cut like a fruit on the blade of a knife
And it's all there to see as the section reveals
There's some sorrow in every life

If it reads like a puzzle, a wandering maze
Then I won't understand 'til the end of my days
I'm still forced to remember,
Remember the words of my life

There are promises broken and promises kept
Angry words that were spoken, when I should have wept
There's a chapter of secrets, and words to confess
If I lose everything that I possess
There's a chapter on loss and a ghost who won't die
There's a chapter on love where the ink's never dry
There are sentences served in a prison I built out of lies.

Though the pages are numbered
I can't see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

There's a chapter on fathers a chapter on sons
There are pages of conflicts that nobody won
And the battles you lost and your bitter defeat,
There's a page where we fail to meet

There are tales of good fortune that couldn't be planned
There's a chapter on god that I don't understand
There's a promise of Heaven and Hell but I'm damned if I see

Though the pages are numbered
I can't see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

Now the daylight's returning
And if one sentence is true
All these pages are burning
And all that's left is you

Though the pages are numbered
I can't see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

Text přidala sestysmysl

Video přidala sestysmysl

Nech mne sledovat oheň a vzpomínat dnů
A možná je to jen hra plamenů
Ale poblikávající stránky trápí můj zrak
Je to kniha, kterou se bojím napsat.

Je to kniha mých dní, kniha mého života
A je řezaná jako ovoce na ostří nože
A vše je tam k nahlédnutí jako část zjevení
V každém životě je nějaký smutek.

Čte-li se jak skládanka, jak bludný labyrint
Potom jí nebudu rozumět až do konce svých dnů
Jsem stále nucen si pamatovat,
Pamatovat si slova mého života.

Jsou tam porušené sliby, i sliby dodržené
Slova zloby vyřčená, když jsem měl brečet
Je tam kapitola tajemství, a slova doznání
Kdybych ztratil všechno, co vlastním
Je tam kapitola ztrát a duchů, kteří nezemřou
Je tam kapitola lásky, kde inkoust nikdy nezasychá
Jsou tam věty sloužící ve vězení, které jsem postavil ze lží.

Přesto, že jsou stránky číslované,
Nedohlédnu, kam vedou,
Konec je záhadou, nikdo jej nevidí
V knize mého života

Je tam kapitola otců a kapitola synů
Jsou tam stránky střetů, které nikdo nevyhrál
A bitvy, které jsi prohrál a tvá trpká porážka,
Je zde stránka kde jsme selhali v usmíření

Jsou tam příběhy šťastných náhod, které nemohli být plánovány
Je zde kapitola o Bohu, které nerozumím
Je tam příslib Nebes a Pekla, ale čert mě vem, jestli ho chápu.

Přesto, že jsou stránky číslované,
Nedohlédnu, kam vedou,
Konec je záhadou, nikdo jej nevidí
V knize mého života

Nyní se navrací denní světlo
A pokud je jedna věta pravdivá
Všechny stránky hoří
A vše co zůstalo jsi ty

Přesto, že jsou stránky číslované,
Nedohlédnu, kam vedou,
Konec je záhadou, nikdo jej nevidí
V knize mého života

Překlad přidal Fantomaska

Překlad opravil Fantomaska

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.