playlist

The Birth of Newfound Death - text, překlad

"There are moments in death
where events transcend the expected
and can transform the very foundations
of our existence.
Where death flees the ones
who seek most to embrace it
only to return in another form,
so familiar to us all..."

A table set for two
The candles lit for one
In a reunion of the two
Drawn apart at the dawn when all life begun

Waking restless to dead hours
The world now feels a different place
Upon the fields of burning flowers
(lie) the monuments of our disgrace

The breaking down of old ideals
and fears too monstrous to be spoken of
And the crumbling of old laws
once thought that never could be broken

Broken down - and buried unto unshallow ground

Left are only broken beings
Souls merely filled with emptiness
Burning on the grips of an everlasting,
Ever-tightening cold caress

Caressed, unblessed to a morbid life in death
In a world where each breath is both mute and suppressed

Stealing empires from serpents no more
As our eleventh hour has struck twelve
After vain glories and false purgatories
We are left only with ourselves

I watch the world now turn as if it were the same
Beneath starplunging rain, under nightmares we crawl
Where all is lost and nothing gained
But a harsh newfound death now living deep within us all...

Where all is but a dream, a dream and yet so real
Within our Hell concealed, by this unlife reclaimed
I watch entire worlds fade away only to return the same...

A whole world once cut in two
Now entwined as one
And with breath we inhale
We both live and become undone...

Text přidal trasher

Video přidal DevilDan

"Ve smrti jsou chvíle
Kde události předčí očekávané
A můžou změnit samotné základy
Naší existence.
Tam, kde smrt uniká těm
Co nejvíce hledají její objetí
Jen aby se vrátili v jiné formě
Tak podobné nám všem..."

Stůl prostřený pro dva
Svíčka svítí jen pro jednoho
O shledání dvou
Oddělených už na úsvitu všeho života

Neklidně se probouzející do mrtvých hodin
Svět se teď zdá jiným místem
Nad polemi hořících květin
(Leží) památky naší ostudnosti

Rozklad starých ideí
A obav, moc monstrózních na to, aby se o nich mluvilo
A rozpadající se staré zákony
Kdysi zamýšlené jako neporušitelné

Rozložený - a pohřbený do nemělké země

Ti zbylí jsou jen zlomené bytosti
Duše naplněné pouze prázdnotou
Hořící na rukojeti věčnosti
Věčně tisknoucí chladné pohlazení

Pohlazen, nepožehnán pro morbidní život ve smrti
Ve světě, kde je každý dech němý a potlačený

Říše už nejsou kradeny hadům
Když jedenáctá hodina uvízla na dvanácté
Po marných slávách a falešných očistcích
Zůstali jsme sami se sebou

Sleduju svět se točit jestli to bylo stejné
Pod hvězdami zaplaveným deštěm, pod nočními můrami se plazím
Tam, kde je všechno ztracené a nic nezískné
Ale krutá nověobjevená smrt teď žije hluboko uvnitř nás všech...

Tam, kde je všechno jen sen, sen a přesto tak skutečný
Uvnitř našeho Pekla, tímto životem kultivovaným
Sleduju celé světy mizet jen aby se vrátily úplně stejné...

Celý svět jednou rozdělený ve dví
Teď spojený v jeden
A s nádechem
Oba žijeme a vracíme se zpět...

Překlad přidal DevilDan


Přihlášení

Registrovat se

The Promise of Hell

Soulfallentexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.