playlist

1959 - text, překlad

Listen to my story. Got two tales to tell.
One of fallen glory. One of vanity.
The world's roof was raging, but we were looking fine;
'Cause we built that thing and it grew wings,
in Nineteen-Fifty-Nine.

Wisdom was a teapot; Pouring from above.
Desolation angels
Served it up with Love.
Ignitin'[g strife] like every form of light,
then moved by bold design,
slid in that thing and it grew wings,
in Nineteen-Fifty-Nine.

It was Blood, shining in the Sun;
First: Freedom!
Speeding the american claim:
Freedom; Freedom; Freedom; Freedom!

China was the tempest; [And] Madness overflowed.
[The] Lama was a young man,
and [he] watched his world in flames.
Taking Glory down by the edge of clouds;
It was a cryin'[g] shame.
Another lost horizon. Tibet the fallen star.
Wisdom and compassion Crushed, in the land of Shangri-La.
But in the land of the Impala, honey, well,
we were lookin' Fine,
'cause we built that thing and it grew wings;
In Nineteen-Fifty-Nine.
'Cause we built that thing and it grew wings;
In Nineteen-Fifty-Nine.

It was the best of times, it's [was] the worst of times;
In 1959; 1959; 1959; 1959; 1959; 1959; 1959.
It was the best of times; It was the worst of times.
[In] Nineteen-Fifty-Nine.

Text přidala ola3

Video přidala ola3

poslouchej můj příběh - mám dva k povězení
jeden o padlé slávě, jeden o marnosti
střecha světa běsnila, ale my vypadali v pořádku,
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959

moudrost byla konvice na čaj lijící seshora
andělé pustošení
ho podávali s Láskou
zažehával se svár tak jako každá forma světla,
pak byl pohnut troufale a naschvál
vsunuli dovnitř tu věc a narostla jí křídla
v roce 1959

byla to krev, co na slunci zářilo
první: Svobodu!
americké domáhání se hnalo dál:
Svobodu! Svobodu!

Čína byla bouře a šílenství přetékalo
Lama byl mladým mužem
a sledoval svůj svět v plamenech
sundal Slávu z okraje mraků
byla to plačící hanba
další ztracený obzor - Tibet padlá hvězda
moudrost a soucit Rozdrceny v zemi Shangri-La
ale v zemi Impaly, drahoušku, jsme vypadali v pohodě,
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959
protože jsme tu věc vybudovali a narostla jí křídla
v roce 1959

byl to ten nejlepší čas, byl to ten nejhorší čas
1959
byl to ten nejlepší čas, byl to ten nejhorší čas
1959

Překlad přidala hovnocucvosa


Přihlášení

Registrovat se

Peace And Noise

Patti Smithtexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.