playlist

I Want to Live - text, překlad

In a grave of roses,
While the night is closing in.
My soul is so cold,
But I want to live again.

I know you'll come to me.
I wait in misery.
I want to fight for this.
Save me from this darkness!

I, reach for the light.

I want to live, my life,
The choice is mine,
I made up my mind.
Now, I'm free to start again.
The way I want to live (to live),
And breathe (and breathe),
The way I want that's right for me.
I may not know nothing else,
But I know this,
I want to live.

All I ever needed,
Was a reason to believe.
You helped me hold on.
You ignite the fire in me.

You always come for me.
You know just what I need.
Don't make me wait for this,
Save me from this darkness!

I, reach for the light.

I want to live, my life,
The choice is mine,
I've made up my mind.
Now, I'm free to start again.
The way I want to live (to live),
And breathe (and breathe),
The way I want that's right for me.
I may not know nothing else,
But I know this,
I want to live.

I'm breathing, still breathing,
But I can't fight this fear alone.
This feeling, is killing slow,
But now I know.

I want to live, my life,
The choice is mine,
I've made up my mind.
Now, I'm free to start again.
The way I want to live (to live),
And breathe (and breathe),
The way I want that's right for me.
I may not know nothing else,
But I know this,
I want to live.

I want to live.

I know this,
I want to live.

Text přidala Klarrrisa

Text opravila adazelenkova

Videa přidali Klarrrisa, T3CZKA27

V hrobu růží,
zatímco noc se uzavírá.
Moje duše je studená,
ale já chci znova žít.

Vím že ke mně příjdeš.
Čekám v bídě.
Chci pro tohle bojovat.
Zachraň mě z temnoty!

Já, sahám pro světlo.

Chci žít, můj život,
volba je má,
rozmyslel jsem si to.
Nyní, Jsem volný začít znova.
Cesta kterou chci žít (žít),
a dýchat (a dýchat),
cesta kterou chci žít je pro mne správná.
Možná nevím nic jiného,
ale tohle vím,
Já chci žít.

Vše co jsem kdy potřeboval,
byl důvod věřit.
Pomohl jsi mi se držet.
Zažehl si oheň ve mě.

Vždy jsi pro mne přišel.
Víš co potřebuji.
Nenech mě čekat,
zachraň mě z temnoty!

Já, sahám pro světlo.

Chci žít, můj život,
volba je má,
rozmyslel jsem si to.
Nyní, Jsem volný začít znova.
Cesta kterou chci žít (žít),
a dýchat (a dýchat),
cesta kterou chci žít je pro mne správná.
Možná nevím nic jiného,
ale tohle vím,
Já chci žít.

Já dýchám, stále dýchám,
Ale nemůžu bojovat se strachem samotný.
Tento pocit zabíjí pomalu,
Ale já vím.

Chci žít, můj život,
volba je má,
rozmyslel jsem si to.
Nyní, Jsem volný začít znova.
Cesta kterou chci žít (žít),
a dýchat (a dýchat),
cesta kterou chci žít je pro mne správná.
Možná nevím nic jiného,
ale tohle vím,
Já chci žít.

Já chci žít.

Vím to,
Já chci žít.

Překlad přidala Klarrrisa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.