playlist

O.R.T. - text, překlad

Is it lonely where you are...
In there... Dad?
Does the darkness know your name?
Does Mom?

What's it like?
Can you feel?
She said her blood turns to ash
Laughing...
Dad, do you know what you've done this time to me?

Oh, burning eyes can't forgive you
Howling moon drives on
And deep in me
Your illusion
What you see in me
Is...

Did you have that dream again?
Release...
Breathe...
You're receiving what you said
Said she
Never mind
Emptiness, dead eyes and lost what you found

Maybe there on the edge is your hope
But you don't look down
Why?
There you go saying nothing
Here's my mind unclear or
Could it be?
Maybe something has a hold of me
Like...

Text přidala MortusVicier

Video přidala MortusVicier

Je smutno tam kde jsi...
Je....tati?
Zná temnota tvé jméno?
Zná, mami?

Jaké to je?
Cítíte to?
Říkala, že se jí krev změnila v popel
Smích...
Tati, víš vůbec, cos mi to tentokrát udělal?

Oh, planoucí oči ti nemohou odpustit
Strašlivý měsíc přichází
A hluboko ve mě
je tvá představa,
kterou jsi ve mě viděl.
Je...

Měl jsi zase ten sen?
Uvolni se...
Dýchej...
Dostaneš, o co sis řekl
Řekla
to nevadí
prázdnota, mrtvé oči a ztrácíš to, cos hledal.

Možná tady, na úplném okraji, je tvá naděje
Ale ty se dolů nedíváš
Proč?
Jdeš, nic neříkáš
Tady je má mysl nečistá,
nebo možná ne?
Možná mě jen něco drží
Něco jako...

Překlad přidala MortusVicier


Přihlášení

Registrovat se

Silent Hill Origins

Silent hill (hra)texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.