playlist karaoke

Midnight Decisions - text, překlad

Remember when we had it all?
Remember when you took my calls?
You were my whole world
You were my whole world
Not a thing said to me
Question now if my heart bleeds
You were my whole world
You were my whole world

I can't stop watching my phone
Can't turn it off
What is wrong with me? I can't, baby
But if you change your mind then I'll miss it
Now I'm crying alone
Hotel, never much fun
Not when there's nobody to catch your tears
Out here

I know
Last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn't
It's all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

Soothe me now, soothe me, old friend
Warm my body, dunk my head
He was my whole world
He was my whole world
Kill the chattering
Keep the voices from screaming
He was my whole world
He was my whole world

I can't stop watching my phone
Can't turn it off
What is wrong with me? I can't, baby
But if you change your mind then I'll miss it
Now I'm crying alone
Hotel, never much fun
Not when there's nobody to catch your tears
Out here

I know, last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn't
It's all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

Pull me out, I wanna fall
Fall into the rabbit hole
Just pull me out, the pain is great
The pain of losin' you today
The minibar, my trusted friend
Never thought we'd meet again
But here you are, one more, again
You're calling me
You're calling me

I know, last night we made some midnight decisions
Did I mess up? Oh God I hope I didn't
It's all a blur when we talk through the liquor
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions
I always regret midnight decisions

Text přidala zaklovat

Video přidala zaklovat

Pamatuješ, když jsme to všechno měli?
Pamatuješ, když jsi mi vzal moje telefonáty?
Byl jsi můj celý svět
Byl jsi můj celý svět
Vůbec nic jsi mi řekl
Otázkou je nyní, jestli moje srdce krvácí
Byl jsi můj celý svět
Byl jsi můj celý svět

Nemůžu přestat sledovat svůj telefon
Nelze jej vypnout
Co se se mnou děje? Nemůžu, zlato
Ale jestli změníš svou mysl, pak mi to bude chybět
Teď pláču sama
Hotel, nikdy moc zábavný
Ne, když zde nikdo nechytí tvé slzy
Tady

Já vím
Poslední noc jsme udělali nějaká půlnoční rozhodnutí
Zkazila jsem to? Oh, Bože, doufám, že ne
Je to všechno rozmazané, když mluvíme přes likér
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí

Uklidni mě teď, uklidni mě, starý příteli
Zahřej mé tělo, opij moji hlavu
On byl můj celý svět
On byl můj celý svět
Zabij to žvanění
Zachovej ty hlasy z křičení
On byl můj celý svět
On byl můj celý svět

Nemůžu přestat sledovat můj telefon
Nelze jej vypnout
Co se se mnou děje? Nemůžu, zlato
Ale jestli změníš svou mysl, pak mi to bude chybět
Teď pláču sama
Hotel, nikdy moc zábavný
Ne, když zde nikdo nechytí tvé slzy
Tady

Já vím, poslední noc jsme udělali nějaká půlnoční rozhodnutí
Zkazila jsem to? Oh, Bože, doufám, že ne
Je to všechno rozmazané, když mluvíme přes likér
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí

Vytáhni mě ven, chci spadnout
Spadnout do králičí nory
Prostě mě vytáhni ven, ta bolest je skvělá
Bolest dnes, že tě ztratím
Ten minibar, můj důvěryhodný přítel
Nikdy to nenapadlo, že bychom se opět setkali
Ale tady jsi, ještě jeden, zase
Voláš mě
Voláš mě

Já vím, poslední noc jsme udělali nějaká půlnoční rozhodnutí
Zkazila jsem to? Oh, Bože, doufám, že ne
Je to všechno rozmazané, když mluvíme přes likér
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí
Vždy lituji půlnočních rozhodnutí

Překlad přidala okurecek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.