playlist

Slip Out The Back - text, překlad

You know me, I used to get caught up in everyday life
Tried to make it through my day so i could sleep at night
Tried to figure out my way through the maze
Of rights and wrongs, but like you used to say
Nothing feels like it's really worth it
Forget perfect, i'm trying not to be worthless
Since i last saw you i been lookin for a purpose
Well i met this kid who thought like i did
He had a weird way of lookin at it
This is what he said

Slip out the back before they know you were there
And at the worst you'll see nobody cares
Cos you dont wana be around when it all goes down
Even heroes know when to be scared
Slip out the back before they know you were there
And at the worst you'll see nobody cares
Cos you dont wana be around when it all goes down
Even heroes know when to be scared

I dont remember where i met him or remember his name
But he walked funny like he was too big for his frame
Just over five foot but he weighed a buck fifty
And what he said just seemed so right it stuck with me
Listen its like poker you can play your best
But you got to know when to fold your cards and take a rest
And know when to hold your cards and hold your breath
And hope that nobody else is stacking the deck because
I dont need to tell you that life isnt fair, it doesnt care
It arbitrarily cuts off your air, and like you i want someone to say its okay
But in the truest parts of our hearts everybody's afraid
But just underappreciated and overwhelmed
Fighting so hard to hide our fear that were scaring ourselves
You understand when im saying that you always did
But its different in the words of a cowardly kid

Slip out the back before they know you were there
And at the worst you'll see nobody cares
Cos you dont wana be around when it all goes down
Even heroes know when to be scared
Slip out the back before they know you were there
And at the worst you'll see nobody cares
Cos you dont wana be around when it all goes down
Even heroes know when to be scared

Im no hero, you remember how i was, you know
All i ever did was worry, feeling out of control
To the point where everything was going end over end
Im spinning around in circles again
This is where you come in
All of this to explain to you why
I had to separate myself away from yesterday's life
Please remember this isn't how i hoped it would be
But i had to protect you from me
Thats why i slipped out the back before you knew i was there
I know you felt unprepared
But every single time i was around i just bring you down
And i could tell that it was time to be scared
Thats why i slipped out the back before you knew i was there
And i know the way i left wasnt fair
I didnt want to be around just to bring you down
Im not a hero but dont think i didnt care

Text přidala a_macalik

Video přidala a_macalik

Znáš mě, bývával jsem dohnán každodenním životem
Snažil se to zvládat přes den, abych mohl v noci spát
Snažil se najít cestu skrz blusiště toho, co je správné a co je špatné, ale jak říkávalas: nic nevypadá, že by to za to stálo
Zapomeň na dokonalost, snažím se nebýt bezcenný
Od doby, co jsem tě viděl naposledy, hledám smysl
Pak jsem potkal tohle dítě, které myslelo jako já
Měl zvláštní úhel pohledu
Tohle řekl:


Vyklouznout dřív, než zjistí, žes tu byl
A co hůř, zjistíš, že to nikoho nezajímá
Protože tu nechceš být, až se to zhroutí
Dokonce hrdinové vědí, kdy se bát.
Vyklouznout dřív, než zjistí, žes tu byl
A co hůř, zjistíš, že to nikoho nezajímá
Protože tu nechceš být, až se to zhroutí
Dokonce hrdinové vědí, kdy se bát.


Nepamatuju se, kde jsem ho potkal nebo jak se jmenoval
Ale kráčel legračně, jako by byl příliš vysoký na svoji kostru
Jen přes pět stop vysoký, ale vážil metrák padesát
A to, co řekl, se zdálo pravdivé, zůstalo mi to v hlavě
"Poslouchej, je to jako poker, můžeš hrát, jak nejlíp umíš, ale musíš vědět, kdy složit karty
A vědět, kdy podržet karty a zadržet dech a doufat, že nikdo jiný neskládá postupku.
Protože není třeba, abych ti říkal, že život není fér, nestará se, svévolně ukrajuje tvůj vzduch, a jako ty chci, aby někdo řekl, že je to v pořádku
Ale uvnitř našich srdcí se stejně všichni bojíme
Ale nedoceněni a ohromeni těžce bojujeme, abychom skryli náš strach, který nás děsil
Rozumíš, když říkam, že ty vždy ano
Ale zní to jinak od zbabělého dítěte"


Vyklouznout dřív, než zjistí, žes tu byl
A co hůř, zjistíš, že to nikoho nezajímá
Protože tu nechceš být, až se to zhroutí
Dokonce hrdinové vědí, kdy se bát
Vyklouznout dřív, než zjistí, žes tu byl
A co hůř, zjistíš, že to nikoho nezajímá
Protože tu nechceš být, až se to zhroutí
Dokonce hrdinové vědí, kdy se bát


Nejsem žádný hrdina, vzpomínáš si, jak jsem býval
Víš, že jediné, co jsem dělal, bylo, že jsem se strachoval, cítil se mimo, na bodě, kde vše přichází znovu a znovu
Točím se ve spirále
Tohle je, kam přicházíš
Ze všeho, co ti vysvětluju, proč jsem se musel odloučit od minulosti
Si prosím pamatuj, tohle není tak, jak jsem doufal, že to bude, ale musel jsem tě chránit přede mnou
Proto jsem vyklouzl dřív, než jsi poznala, že jsem tam byl
Vím, necítila ses připravená
Ale pokaždé, když jsem ti byl nablízku, jsem tě stahoval dolů
A mohl jsem říct, že to byl pravý okamžik se bát
Proto jsem vyklouzl dřív, než jsi zjistila, že jsem tam byl
A vím, že způsob, jakým jsem odešel, nebyl fér
Nechci ti být nablízku, abych tě stahoval
Nejsem žádný hrdina, ale nemysli si, že jsem se nestaral.

Překlad přidala a_macalik

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.