playlist

Fade Out - text, překlad

Fade out like a photograph
Just a memory to forget
You burn black like a cigarette
I’ll discard you when I’m done

You break down when you need the rest
What a selfish way to drown
Then lay down with the thief you met
And enjoy the pride you’ve won

So let loose those tears, darling
Cause I’ll turn my back

So tell me the story
How you lose this all I’m guessin’
But don’t tell me you’re sorry
I’m through with it all
And I won’t be back again

I’m burnt out on your etiquette
How you caponize the son
Then lie down with another one
As you canonize yourself

So let loose those tears, darling
Cause I’ll turn my back

So tell me the story
How you lose this all I’m guessin’
But don’t tell me you’re sorry
I’m through with it all
And I won’t be back again

You’re breaking all the rules
And killing all my self-esteem that’s left
You take me for a fool
You’re killing all my self-esteem that’s left

So tell me the story
How you lose this all I’m guessin’
You’re looking so worried
Can you feel it come undone?
Such a pitiful story
But I finally learned my lesson
Don’t tell me you’re sorry
I am through with it all
And I won’t be back again

Text přidala Meridyth

Video přidala zdenasva

Vybledla jako fotografie
Vzpomínka odsouzená k zapomnění
Tvůj kouř se podobá tomu cigaretovému
Až budu hotov, vyhodím tě

Hroutíš se, jakmile si potřebuješ odpočinout
Jak sobecká to cesta k utápění
Tak ulehni se zlodějem, jehož jsi potkala
A užij si vydobytou hrdost

Tak vypusť ty slzy, drahoušku
Protože já ti ukážu záda

Tak mi vyprávěj ten příběh
Jak všechno ztrácíš, jen hádám
Ale neříkej mi, že tě to mrzí
Je to už za mnou
A já se víc nevrátím

V tvé etiketě jsem vyhořel
Jak můžeš syna prohlásit za svatého
a pak ulehnout s dalším
A sama sebe prohlásit za svatou?

Tak vypusť ty slzy, drahoušku
Protože já ti ukážu záda

Tak mi vyprávěj ten příběh
Jak můžu všechno ztratit, jen hádám
Ale neříkej mi, že tě to mrzí
Je to už za mnou
A já se víc nevrátím

Porušuješ všechna pravidla
A zabíjíš veškerou mou zbylou sebeúctu
Pokládáš mě za blázna
Zabíjíš veškerou mou zbylou sebeúctu

Tak mi vyprávěj ten příběh
Jak všechno ztrácíš, jen hádám
Vypadáš tak ustaraně
Už cítíš, jak ztrácíš sebekontrolu?
Tak žalostný příběh
Ale nakonec jsem se poučil
Neříkej, že tě to mrzí
Už je to za mnou
A já se už nevrátím

Překlad přidala layla7394

Překlad opravil chims


Přihlášení

Registrovat se

Holding on to Strings Better Left to Fray

Seethertexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.