Alice of Human Sacrifice 【Razzy & Co.】 - text, překlad

["Somewhere, there was a tiny dream.

Such a tiny dream it was,
No one knew who had dreamt it.

The tiny dream began to think
"I don't want to disappear this way.
How can I make people dream of me?"

The tiny dream thought and thought,
And then came up with an idea.

"I'll make humans get lost in me,
And let them create the world."]


The first Alice walked into the woods of Wonderland
Bravely, with a fearsome sword held tightly in her hand
Slicing down whatever laid in her unyielding wrath
Leaving chaos in her wake by a red bloody path

Then Alice strayed too far, lost within the woods
Giving in to all her sins, locking her away for good
Much like the gruesome path that marked her evil ways
Still her life remains a mystery till this very day


Second Alice was a tame and tender gentle man
Singing songs to all the folks who lived in Wonderland
Everyday he’d sing away to all the girls and boys
One by one, he’s spreading evil slowly with his voice

Whenever he would sing, people gathered round
Madness took a hold of him, shot him dead to the ground
Blood stained the roses to a bright and somber red
Once loved and enjoyed by all, the man was left for dead


The third Alice was a lovely girl from Wonderland
Beautiful, the girl was born into a life so grand
She charmed all the people to her every beck and call
Then she birthed a kingdom that would rise above them all

This Alice was then crowned, turned into a queen
Ruling all the people here, lost within a crazy dream
So afraid of death the girl was mindless and warped
Once a gorgeous ruler now she’s just an ugly corpse


Find the bright forest path, that’s where the journey starts
A tea party with blue roses, that’s where the forest parts
The invite from the queen, it actually was
The trump card the Ace of Hearts


The fourth Alice was a pair of siblings who were twins
Straying into Wonderland is where their tale begins
Wandering across the world, they passed through many doors
Curious of this new place they traveled and explored

The stubborn older sister, the clever younger brother
Were close to see the nature of the true Alice at hand
Both will never wake up from the dream that they had planned
Forever they’ll wander hopelessly in Wonderland

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

["Kdesi byl jeden drobný sen.

Tak drobný sen to byl,
Že nikdo nevěděl, kdo ho snil.

Drobný sen začal přemýšlet
"Já nechci takhle zmizet.
Co mám udělat, aby o mě lidé snili?"

Drobný sen přemýšlel a přemýšlel,
A pak dostal nápad.

"Nechám lidi, ať se ve mě ztratí,
a ať tu vytvoří ten svět oni"]


První Alenka vešla do lesů Říše divů
Odvážně, s hrozivým mečem pevně sevřeným v ruce
Seče všechno, co se postaví do cesty jejímu neústupnému hněvu
Zanechává za sebeou brázdu chaosu v rudé krvavé lázni

Pak Alenka bloudila moc dalekko, ztracena v lese
Vzdala se všem svým hříchům, zavřely jí navždy
Stejně jako strašlivou cestu, která značila její zlé činy
Její život do dnešního dne stále zůstává záhadou


Druhá Alenka byla krotkým a nežným, laskavým mužem,
Který zpíval písně lidu, který žil po celé Říši divů
Každý den zpívával dál všem dívkám a chlapcům
V jednom po druhém, svým hlasem pomalu šířil zlo

Vždy, když zpíval, lidé se shromáždili
Zmocnilo se ho šílenství, sestřelilo ho k zemi
Krví potřísněné růže zčervenaly do jasné a ponuré barvy
Kdysi milován a oceňován všemi, onen muž byl ponechán smrti


Třetí Alenka byla půvabná dívka z Říse divů
Krásna, dívka vedla velkolepý život
Okouzlila všechny, aby udělali, co jí na očích viděli
Pak porodila království, které by předčilo všechny

Tahle Alenka byla korunována, stala se z ní královna
Vládla tady všem lidem, ztracena v šíleném snu
Tak se bála smrti, že byla bezduchá a zvrácená
Kdysi úžasný vládce, dnes jen ošklivá mrtvola


Najdi jasnou lesní pěšinku, tam začíná cesta
Čajový dýchánek s modrými růžemi, tam se les rozděluje
Pozvánka od královny byla ve skutečnosti
Trumfová karta Srdcové eso


Čtvrtou Alenkou byla dvojice sourozenců, co byla dvojčata
Zabloudila do říše dívů, tam začíná příběh
Toulala se naříč světem, minula spoustu dveří
Zvědavá poznat toto nové místo cestovala a prozkoumávala

Tvrdohlavá starší sestra, chytrý mladší bratr
Byli tak blízko, aby viděli skutečnou podstatu Alenky
Ani jeden se nevzbudí ze snu, který si naplánovali
Navždy se budou beznadějně toulat Říší divů

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Astarana


Přihlášení

Registrovat se

Nezařazené v albu

Razzytexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.