playlist

The Orange Monkey - text, překlad

A restlessness took hold my brain
And questions I could not hold back
An orange monkey on a chain
On a bleak uneven track

Told me that to understand
You must travel back time
I took a plane to a foreign land
And said, "I'll write down what I find"

Beneath a mountain's jagged shelves
Cloaked with snow and shadows sheer
Plates tipped up upon themselves
The pain of fifty million years

And mules and goats were running wild
A happy chaos carried on
And old men and the young boys smiled
And worked until the day was gone

The packs of sandy-coloured dogs
Walked streets that looked like building sites
But piles of rocks and dust and smog
Could not block out a different light

When I returned I ran to meet
The monkey, but his face had changed
He stood before me on two feet
The track was now a motorway

Text přidal obladi

Video přidal obladi

Neklid zajal můj mozek
A otázky, které jsem nemohla zadržet
Oranžová opice na řetězu
Na bezútěšné nerovné trati

Řekla mi, že k pochopení
Bych musela cestovat zpět časem
Sedla jsem na letadlo do cizí země
A řekla, že napíšu, co zjistím

Pod zubatými vrcholky hor
Zahalenými sněhem a strmými stíny
Desky překlopené přes sebe
Bolest padesáti milionů let

A muly a kozy divoce běhaly
Šťastný chaos pokračoval
Starý muž a mladí chlapci se smáli
A pracovali než den byl pryč

Smečky písčitě zbarvených psů
Šly ulicemi, co vypadaly jako staveniště
Ale hromady kamení a prachu a smogu
Nemohly zakrýt jiné světlo

Když jsem se vrátila, běžela jsem se setkat
S opičákem, ale jeho obličej se změnil
Stál přede mnou na dvou nohách
Trať byla teď dálniční

Překlad přidala verena1


Přihlášení

Registrovat se

The Hope Six Demolition Project

PJ Harveytexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.