link
playlist karaoke

Oh My God - text, překlad

Put me on the table
Make me say your name
If I can't remember
Then give me all your pain
I can sit and listen
Or I can make you scream
Kiss it and make it better
Just put your trust in me

Oh my God, go a little slower
Oh my God, what was that again
La da da, let me feel you baby
Let me in, 'cause I understand
Let me feel you baby
'Cause I understand

I understand all
Now climb my sugar walls
Problem solved it's dissolved
with the solvent known as spit
Lickity lick not so quick it's a
Slick ride make my mink slide
'Cause were all pink inside

This can be really easy
It doesn't have to be hard
Here baby let me show you
I'll have ya, climbing up the walls
You got all the problems
I think that I can solve

Why don't you come in here baby
Why don't we sit and talk

You like the top and the bottom
You make a drop and then caught 'em
And when you rock then you've got 'em
Oh my God 'em oh my God 'em


Polož mě na stůl
řekni mi svý jméno
Když si nemůžu vzpomenout
Tak mi dej všechnu tvou bolest
Můžu sedět a poslouchat
Nebo tě můžu rozkřičet
Políbím to a udělám ti dobře
Jenom mi věř

O můj Bože,pojd tochu pomaleji
O můj Bože, pokolikáté to bude znovu
La da da,pocit mě zlato
Nech mě uvnitř,protože já chápu
Pocit mě zlato
Protože já chápu

Já chápu všechno
Ted vyšplhej na mé hradby
Problém řešení je vyřešen
S rozpuštěním známým jako slina
Zánět oka udeří ne tak rychle to je
úhledná jízda luxusním klouzáním
Protože všichni byli uvnitř růžoví

Toto může být opravdu jednoduchý
Nemusí to být těžký
Tak zlato ukaž se mi
Budu tě mít,šplhajícího nahoru na hradby
Všechny tvoje problémy
Myslím že můžu vyřešit
Proč nepřijdeš sem zlato
Proč nesedíme a nepovídáme si

Máš rád vršek i spodek
Upustíš a pak je chytíš
A když se houpeš taks je dostal
O můj Bože,O můj Bože

Text přidala 1martasek1

Text opravila badpunky

Video přidal Petanek_M

Oh můj bože!!!
(Pink)
Dej mě na stůl, nuť mě říct tvé jméno
Jestli si nemůžu vzpomenout, pak mi dej celou tvou bolest
Můžu sedět a poslouchat (já mohu poslouchat)
Nebo tě můžu rozkřičet (a já tě můžu rozkřičet)
Polib to, zlepší se to (polib to nahoru a dolů)
Jen do mě vlož svou víru

[sbor]
Ó! můj Bože, pohybuj se trochu pomaleji
Ó! můj Bože, co to zase bylo
La da da, nechej mě tě cítit baby
Nechej mě vstoupit, protože rozumím
Nechej mě tě cítit baby, protože rozumím

[Peaches]
Já rozumím, všechno slézej na mé cukrové zdi
Problém vyřešen, je to rozřešeno s rozpouštědlem
Žádný nepořádek, lízaný- lízá, můj jazyk rychlý
To je uhlazená jízda, udělej můj ...skluz
Protože my všichni jsme uvnitř růžoví

[Pink]
Mohlo by to být opravdu jednoduché
Nemusí to být těžké (to nemusí být těžké)
Zde baby nechej mě ukázat ti (nechej mě ukázat ti)
Budu tě mít lezoucího nahoru po zdech (jo)
Máš všechny problémy (máš všechny problémy)
Myslím, že je můžu vyřežit (budu ty mizerně)
Proč nepřijdeš sem baby (přijd to vnitř)
Proč nesedíme a nemluvíme
Ó! můj Bože, nechej mě tě cítit baby, pač já rozumím

[Pink]
Ó! můj Bože, pohybuj se trochu pomaleji
Ó! můj Bože, co to zase bylo
La da da, nechej mě tě cítit baby
Nechej mě vstoupit, protože rozumím
Nechej mě tě cítit baby, protože rozumím
Ó! můj Bože, pohybuj se trochu pomaleji
Ó! můj Bože, co to zase bylo
La da da, nechej mě tě cítit baby
Nechej mě vstoupit, protože rozumím
Nechej mě tě cítit baby, protože rozumím

[Peaches a pink]
Houpáš vrchol a spodní část
Snižuješ to a nabíráš je
A když je houpáš tak si je dostal
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
(Nechej mě tě cítit baby, protože rozumím)
Houpáš vrchol a spodní část
Snižuješ to a nabíráš je
A když je houpáš tak si je dostal
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
(Nechej mě tě cítit baby, protože rozumím)

[Peaches a pink)
Rozumím, teď pojďme ti ukázat, kam máš dát tu ruku
(můj malý červený motor říká, ' já myslím, že můžu, já myslím, že můžu)
Dostala jsem tvůj ,,coochie coo´´, co ty na to?
(Dostala jsem tvůj,,coochie coo´´příliš)

Jo, jo, jo
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo (ó! můj Bože)
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo (ó! můj Bože)
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo (ó! můj Bože)
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo (ó! můj Bože)
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem
Jo, jo, jo (ó! můj Bože)
Ó! můj Bože já jsem, ó! můj Bože já jsem

OK zastav, hahahahaha

Překlad přidala HopPerka