playlist

Dear Mama - text, překlad

You are appreciated

[Verse One: 2Pac]

When I was young me and my mama had beef
Seventeen years old kicked out on the streets
Though back at the time, I never thought I'd see her face
Ain't a woman alive that could take my mama's place
Suspended from school; and scared to go home, I was a fool
with the big boys, breakin all the rules
I shed tears with my baby sister
Over the years we was poorer than the other little kids
And even though we had different daddy's, the same drama
When things went wrong we'd blame mama
I reminice on the stress I caused, it was hell
Huggin on my mama from a jail cell
And who'd think in elementary?
Heeey! I see the penitentiary, one day
And runnin from the police, that's right
Mama catch me, put a whoopin to my backside
And even as a crack fiend, mama
You always was a black queen, mama
I finally understand
for a woman it ain't easy tryin to raise a man
You always was committed
A poor single mother on welfare, tell me how ya did it
There's no way I can pay you back
But the plan is to show you that I understand
You are appreciated

[Refrén: Reggie Green & "Sweet Franklin" w/ 2Pac]

Lady...
Don't cha know we love ya? Sweet lady
Dear mama
Place no one above ya, sweet lady
You are appreciated
Don't cha know we love ya?

[second and third Refrén, "And dear mama" instead of "Dear mama"]

[Verse Two: 2Pac]

Now ain't nobody tell us it was fair
No love from my daddy cause the coward wasn't there
He passed away and I didn't cry, cause my anger
wouldn't let me feel for a stranger
They say I'm wrong and I'm heartless, but all along
I was lookin for a father he was gone
I hung around with the Thugs, and even though they sold drugs
They showed a young brother love
I moved out and started really hangin
I needed money of my own so I started slangin
I ain't guilty cause, even though I sell rocks
It feels good puttin money in your mailbox
I love payin rent when the rent's due
I hope ya got the diamond necklace that I sent to you
Cause when I was low you was there for me
And never left me alone because you cared for me
And I could see you comin home after work late
You're in the kitchen tryin to fix us a hot plate
Ya just workin with the scraps you was given
And mama made miracles every Thanksgivin
But now the road got rough, you're alone
You're tryin to raise two bad kids on your own
And there's no way I can pay you back
But my plan is to show you that I understand
You are appreciated

[Refrén]

[Verse Three: 2Pac]

Pour out some liquor and I reminsce, cause through the drama
I can always depend on my mama
And when it seems that I'm hopeless
You say the words that can get me back in focus
When I was sick as a little kid
To keep me happy there's no limit to the things you did
And all my childhood memories
Are full of all the sweet things you did for me
And even though I act craaazy
I gotta thank the Lord that you made me
There are no words that can express how I feel
You never kept a secret, always stayed real
And I appreciate, how you raised me
And all the extra love that you gave me
I wish I could take the pain away
If you can make it through the night there's a brighter day
Everything will be alright if ya hold on
It's a struggle everyday, gotta roll on
And there's no way I can pay you back
But my plan is to show you that I understand
You are appreciated

[Refrén]

Sweet lady
And dear mama

Dear mama
Lady [3X]

Text přidala xUCINKAx

Video přidal oXygenCZ

Vážím si tě

Sloka jedna: 2Pac

Když jsem byl mladý, tak jsme se s mámou hádali
V sedmnácti jsem byl vyhozen do ulic
Ačkoli jsem se vrátil včas, nikdy jsem si nemyslel, že bych spatřil její tvář
Není naživu žena, která by mohla nahradit moji mámu
Vyloučen ze školy; bál jsem se jít domů, byl jsem idiot
s velkýma klukama jsme porušovali pravidla
Ronil jsem slzy se svou malou sestrou
Za ty roky jsme byli chudší než ostatní malé děti
A ještě jsme měli pořád jinýho tátu, pořád to samý drama
Když se všechno zhoršovalo mohli jsme vinit mámu
Vzpomínám na to napětí co jsem způsobil, bylo to peklo
Objímal jsem mámu ve vězeňský cele
A kdo by si to na začátku mohl pomyslet?
Heeey! Vidím věznici, jednoho dne
A utíkám před policií, tak to je správně
Máma mě chytá, dává mi na prdel
A i když jako crackovej ďábel, mámo
Vždy jsi byla černá královna, mámo
Nakonec tomu rozumím
pro ženu to není lehké snažit se vychovat muže
Vždy jsi byla oddaná
Chudák samotná matka na podpoře, řekni, jak jsi to zvládla
Není možnost, jak bych ti to oplatil
Ale můj plán je ukázat ti, že rozumím
Vážím si tě

Refrén: Reggie Green & "Sweet Franklin" w/ 2Pac *

Dámo...
Víš, že tě milujeme? Milá dámo
Dráha mámo
Nad tebou není místo, milá dámo
Vážím si tě
Víš, že tě milujeme?

* druhý a třetí refrén, "A dráhá mámo" namísto "Drahá mámo"

Sloka dvě: 2Pac

Teď nám nikdo nemůže říct, že to bylo fér
Bez otcovy lásky, protože ten srab tady nebyl
zemřel a já jsem nebrečel, kvůli mý zlosti
Nemohl jsem nic cítit k cizincovi
Říkají, že dělám chybu a jsem bezcitný, ale i tak
Hledal jsem otce, který byl pryč
Poflakoval jsem se s rváčema, a i když prodávali drogy
Ukázali lásku mladýmu bráškovi
Odstěhoval jsem se a začal se opravdu flákat
Potřeboval jsem svoje vlastní prachy, tak jsem začal být drsnej
Nejsem z toho vinen, i když prodávám drogy
Je to bezva pocit dávat prachy do schránky
Miluju placení nájmu, když ten nájem očekávám
Doufám, že máš ten diamantový náhrdelník, co jsem ti poslal
Protože když jsem byl na dně, byla jsi tu pro mě
A nikdy mě nenech samotnýho, protože ses o mě starala
A já mohu vidět, jak přicházíš domů pozdě po práci
Jsi v kuchyni a snažíš se udělat něco teplýho k jídlu
Jenom pracuješ s odpadem co ti byl dán
A máma dělala zázraky každý díkuvzdání
Ale teď jsou ulice čím dál rušnější, jsi sama
Snažíš se sama vychovat dvě špatný děcka
Není možnost, jak bych ti to oplatil
Ale mám v plánu ti ukázat, že rozumím
Vážím si tě

refrén

sloka tři: 2Pac

Nalej trochu alkoholu a já se rozpomenu, kvůli celýmu tomu drama
Pořád můžu být závislý na svý mámě
A když už se zdá, že jsem zoufalý
Ty řekneš slova, která mě dokážou zpátky nastartovat
Když jsem byl jako malé dítě nemocný
Udělala jsi vždy vše pro to, abych byl štastný
A všechny mé vzpomínky na dětství
jsou plné všech příjemných věcí, které jsi pro mě udělala
A i když se zdá, že jednám šíleně
Musím děkovat Bohu, že jsi mě stvořila
Nemám slov, které by vyjádřili moje pocity
Nikdy jsi nic netajila, stále jsi zůstávala v realitě
A já si vážím toho, jak jsi mě vychovala
A všechnu tu extra lásku, kterou jsi mi dala
Přeju si, abych mohl odstranit bolest
Pokud to můžeš udělat přes noc, kvůli jasnějšímu dni
Všechno bude v pořádku, jestli vydržíš
Je to každodenní boj, musím utíkat dál
Není možnost, jak bych ti to oplatil
Ale mám v plánu ti ukázat, že rozumím
Vážím si tě

refrén

Milá dámo
A drahá mámo

Drahá mámo
Dámo (3X)

Překlad přidala skica


Přihlášení

Registrovat se

Me Against The World

2Pactexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.