playlist

The Greatest Show on Earth - text, překlad

I. Four Point Six

Archean horizon
The first sunrise
On a pristine Gaea
Opus perfectum
Somewhere there, us sleeping

After sleeping through
A hundred million centuries
We have finally opened our eyes
On a sumptuous planet
Sparkling with color, bountiful with life
Within decades we must close our eyes again
Isn’t it a noble
An enlightened way of spending our brief time
In the sun, to work
At understanding the universe
And how we have come to wake up in it?

II. Life

The cosmic law of gravity
Pulled the newborns around a fire
A careless, cold infinity
In every vast direction
Lonely farer in the goldilocks zone
She has a tale to tell
From the stellar nursery into a carbon feast
Enter LUCA

The tapestry of chemistry
There's a writing in the garden
Leading us to the mother of all

We are one
We are a universe
Forbears of what will be
Scions of the devonian sea
Aeons pass
Writing the tale of us all
A day-to-day new opening
For The Greatest Show on Earth

Ion channels welcoming the outside world
To the stuff of stars
Bedding the tree of a biological holy
Enter life

The tapestry of chemistry
There’s a writing in the garden
Leading us to the mother of all

We are one
We are a universe
Forbears of what will be
Scions of the devonian sea
Aeons pass
Writing the tale of us all
A day-to-day new opening
For The Greatest Show on Earth

We are here to care for the garden
The wonder of birth
Of every form most beautiful
Every form most beautiful

We are one
We are a universe
Forbears of what will be
Scions of the devonian sea
Aeons pass
Writing the tale of us all
A day-to-day new opening
For the greatest show on Earth

III. The Toolmaker

After a billion years
The show is still here
Not a single one of your father died young
The handy travelers
Out of Africa
Little Lucy of the Afar

Gave birth to fantasy
To idolatry
To self-destructive weaponry
Enter the God of gaps
Deep within the past
Atavistic dread of the hunted

Enter ionia, the cradle of thought
The architecture of understanding
The human lust to feel so exceptional
To rule the Earth

Hunger for shiny rocks
For giant mushroom clouds
The will to do just
As you’d be done by
Enter history, the grand finale
Enter ratkind

Man, he took his time in the sun
Had a dream to understand
A single grain of sand
He gave birth to poetry
But one day’ll cease to be
Greet the last light of the library

Man, he took his time in the sun
Had a dream to understand
A single grain of sand
He gave birth to poetry
But one day’ll cease to be
Greet the last light of the library

Man, he took his time in the sun
Had a dream to understand
A single grain of sand
He gave birth to poetry
But one day’ll cease to be
Greet the last light of the library

We were here!
We were here!
We were here!
We were here!

IV. The Understanding

We are going to die
And that makes us the lucky ones
Most people are never going to die because
They are never going to be born
The potential people who could have been
Here in my place but
Who will in fact never see
The light of day outnumber
The sand grains of Sahara
Certainly those unborn ghosts include
Greater poets than Keats
Scientists greater than Newton

We know this because
The set of possible people
Allowed by our DNA so massively
Exceeds the set of actual people.
In the teeth of those stupefying
Odds it is you and I
In our ordinariness, that are here
We privileged few
Who won the lottery of birth against all odds
How dare we whine at
Our inevitable return to that prior
State from which the vast majority
Have never stirred?

V. Sea-Worn Driftwood

There is grandeur in this view of life
With its several powers, having been
Originally breathed into a few forms
Or into one
And that whilst this planet has gone cycling on
According to the fixed law of gravity
From so simple
A beginning endless forms most beautiful
And most wonderful have been
And are being, evolved

Text přidala Nienna15

Text opravil DevilDan

Videa přidali Malesina, lukias

I. Čtyři celých šest

Obzor Prahor
První východ Slunce
Na nedotčené Zemi
Dílo dokonalé
Někde tam, spíme

Po spánku dlouhém
Stovky milionů století
Jsme konečně otevřeli oči
Na přepychové planetě
Zářící barvami, oplývající životem
Po desetiletích jsme své oči museli znovu zavřít
Není to šlechetné
Osvícené trávit náš krátký čas
Na Slunci prací
Ma porozumění vesmíru
A jak jsme se v něm vlastně probudili?

II. Život

Kosmický zákon přitažlivosti
Přitáhl novorozence kolem ohně
Lhostejné, chladné nekonečno
V každém nesmírném směru
Osamělý poutník v obyvatelné zóně
Má příběh k vyprávění
Z hvězdné školky ke karbonové hostině
Vstup, univerzální předku

Gobelín chemie
V zahradě je nápis
Vedoucí nás k matce všeho

My jsme jedno
Jsme vesmír
Předci toho, co bude
Ratolesti devonského moře
Éry pokračují
Píší příběh nás všech
Každodenní nový začátek
Toho největšího představení na Zemi

Iontové kanály vítající okolní svět
Hmotou hvězd
Vysazujíce strom biologické svátosti
Vstup, živote

Gobelín chemie
V zahradě je nápis
Vedoucí nás k matce všeho

My jsme jedno
Jsme vesmír
Předci toho, co bude
Ratolesti devonského moře
Éry pokračují
Píší příběh nás všech
Každodenní nový začátek
Toho největšího představení na Zemi

Jsme zde, abychom se starali o zahradu
O zázrak zrození
Každé nejkrásnější formy života
Každé nejkrásnější formy života

My jsme jedno
Jsme vesmír
Předci toho, co bude
Ratolesti devonského moře
Éry pokračují
Píší příběh nás všech
Každodenní nový začátek
Toho největšího představení na Zemi

III. Výrobce nástrojů

Po uplynutí miliardy let
Představení je stále zde
Žádný z vašich otců nezemřel mladý
Šikovní cestovatelé
Z Afriky
Malá Lucy afarská

Dala za vznik fantazii
Modlářství
Sebedestruktivním zbraním
Vejdi, Bože mezer
Hluboko v minulosti
Prapůvodní strach pronásledovaných

Vejdi, jónská kulturo, kolébko myšlení
Architektura porozumění
Lidská touho cítit se výjimečně
Ovládnout Zemi

Hlad po lesklých kamenech
Po ohromných hřibovitých mracích
Vůle jednat podle toho
Jak by s tebou jednali jiní
Vejdi, historie, velké finále
Povstaň, krysí druhu

Člověk uzmul své místo na Slunci
Snil o tom, že porozumí
Každičkému zrníčku písku
Dal vzniknout poezii
Ale jednou přestane existovat
Přivítej poslední světlo knihovny

Člověk, uzmul své místo na Slunci
Snil o tom, že porozumí
Každičkému zrníčku písku
Dal vzniknout poezii
Ale jednou přestane existovat
Přivítej poslední světlo knihovny

Člověk, ozmul své místo na Slunci
Snil o tom, že porozumí
Každičkému zrníčku písku
Dal vzniknout poezii
Ale jednou přestane existovat
Přivítej poslední světlo knihovny

Byli jsme tady!
Byli jsme tady!
Byli jsme tady!
Byli jsme tady!

IV. Porozumění

Zemřeme
A to je naše štěstí
Většina lidí nikdy nezemře, protože
Se ani nikdy nenarodí
Potenciální lidé, kteří by mohli být
Zde na mém místě
Ale kteří ve skutečnosti nikdy neuvidí
Světlo dne, svým počtem převyšují
Zrnka písku na Sahaře
Nepochybně jsou mezi těmito duchy
Daleko větší básníci než Keats
Vědci větší než Newton

Víme to, protože
Množina potenciálních lidí
Povolená naší DNA o tolik převyšuje
Počet existujících lidí.
Navzdory zubům otupující
pravděpodobnosti jsme to ty a já
Kdo tady v naší obyčejnosti stojíme.
Jako hrstka privilegovaných,
Kteří vyhráli v loterii zrození proti vší naději
Jak se opovažujeme bědovat nad návratem
K tomuto předchozímu
Stavu, z něhož obrovská většina
Nebyla nikdy probuzena?

V. Mořem zmožené naplavené dřevo

Jest vznešenost v tomto názoru na život
S jeho několika mohutnostmi, jež byly
Původně vdechnuty v málo forem
Nebo jen v jednu
A že, co tato oběžnice pokračovala kroužíc
Dle zákonů všeobecné tíže,
Z tak prostého
Počátku se nekonečně těch nejkrásnějších
A nejpodivuhodnějších forem vyvinulo
A vyvíjí stále.

Překlad přidala mala-LAJka

Překlad opravila mala-LAJka

Zajímavosti o písni

  • Mluvené slovo zde načetl sám Richard Dawkins (stejně tak u první písně alba). (Slania)
  • LUCA (last universal common ancestor - Poslední univerzální společný předek) je hypotetický poslední společný předek všech organismů, z něhož se vyvinul veškerý dnešní život na Zemi. (DevilDan)
  • God of the Gaps ("Bůh Mezer") je teologická teorie, podle které jsou mezery ve vědě důkazem Boží existence.  (mala-LAJka)
  • Jméno písně je převzato z knihy evolučního biologa a ateistického spisovatele Richarda Dawkinse, týkající se o důkazů ohledně biologické evoluce.  (DevilDan)
  • Se svými 24 minutami se píseň stala nejdelší písní kapely. (DevilDan)
  • Little Lucy of the Afar - Lucy (označení AL 288-1) je soubor několika humanoidních kostí nalezených v Afarské pánvi v Etiopii. Stáří kostí je odhadováno na 3,2 milionu let. (balthazar)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.