playlist

Hourglass - text, překlad

I watched the whole world drowning in chemicals
Associative but it takes its toll
Can I surpass time or would I start to rust
Depreciating, collecting dust
And I feel myself as I fall out of way
And like whole time leave its sense of fate
When the nightmares come and the dawn sets in
Feel the fever break
I will not burn from within

It's too late to feel I've lost my breath
With the hands of time around my neck
Am I more than a pillar of the past
Or am I just a sand enslaved by the hourglass

Will I live again or will I fade to black
Dehumanizing with the heart attacks
Will I inspire before my dreams unfold
But if the future's so bright the blood should glow

As the walls melt and the light fades
I'm letting quicksand take me
As the walls melt and the light fades
I'm letting quicksand take me

It's too late to feel I've lost my breath
With the hands of time around my neck
Am I more than a pillar of the past
Or am I just a sand enslaved by the hourglass

If you look beyond the blindfold
You'll find that hole in my soul
One peer, one mind
No hope, no time
If you look beyond the blindfold
You'll find a hole
I'm on the edge of my seat
Holding out for a sign
Trying to rewrite the story line (in my soul)

It's too late to feel I've lost my breath
With the hands of time around my neck
Am I more than a pillar of the past
Or am I just a sand encased in the hourglass
It's too late to feel I've lost my breath
Hands of time around my neck
Am I just a pillar of the past
Just a sand encased in the hourglass

Fear is not my fate
Fear is not my fate

Text přidala DeathWish

Video přidala DeathWish

Sledoval jsem, jak se celý svět topí v chemikáliích
Asociativně, ale to si vybírá svou daň
Můžu překonat čas nebo bych měl začít rezivět?
Podceňování, sbírání prachu
A cítím se, když padám ze své cesty
A celou dobu to postrádá smysl osudu
Když noční můry přichází a úsvit vychází
Ciť zlom horečky
Zevnitř neshořím

Je moc pozdě cítit, že jsem ztratil svůj dech
S ručičkami času kolem krku
Jsem víc než sloup minulosti
Nebo jsem jen písek zotročený přesýpacíma hodinama?

Budu znovu žít nebo zmizím v černotě?
Dehumanizovaný infarkty
Budu se inspirovat, než se sny odhalí?
Ale pokud je budoucnost jasná, krev by mohla zářit

Když zdi tají a světlo padá
Nechávám pohyblivý písek mě pohltit
Když zdi tají a světlo padá
Nechávám pohyblivý písek mě pohltit

Je moc pozdě cítit, že jsem ztratil svůj dech
S ručičkami času kolem krku
Jsem víc než sloup minulosti
Nebo jsem jen písek zotročený přesýpacíma hodinama?

Pokud se díváš za pásku
Najdeš díru v mé duši
Jeden vrstevník, jedna mysl
Bez naděje, bez času
Pokud se díváš za pásku
Najdeš díru v mé duši
Jsem na kraji svého sedadla
Držíce se kvůli znamení
Snažíc se přepsat dějovou linku (ve své duši)

Je moc pozdě cítit, že jsem ztratil svůj dech
S ručičkami času kolem krku
Jsem víc než sloup minulosti
Nebo jsem jen písek zotročený přesýpacíma hodinama?
Je moc pozdě cítit, že jsem ztratil svůj dech
S ručičkami času kolem krku
Jsem víc než sloup minulosti
Nebo jsem jen písek zotročený přesýpacíma hodinama?

Strach není můj osud
Strach není můj osud

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.