playlist

570 - text, překlad

Burn it down, brick by brick. made in 2006
Lost and found, losing grip, I needed this
Question me not, for I gave up everything.
Forget me not,
Cause I’ve not forgotten what this means.

Strip me down, tear me apart, you’ll find one theme left.
No sign of stopping till my veins rust.
Strip me down, tear me apart, you’ll find one thing left.
I fucking know where I came from.

...And nothing can replace those lessons learned,
as I stood with my brothers on the side of the road.
No longer haunted by the skeletons.
No longer haunted by the past.

For so long, it’s all I've known
I’m crossing over the undertow.
For so long no one was listening
Determined to make their deaf ears ring.

Miles repeat. my worst enemy... is me.
But then 4 soon became 6
To shatter the canvas

Handed nothing.
Loss pulling the strings
Outlived the dead trends
United by distance

I've been to hell and back, with no promise of return.
So I made friends with fire
To keep from getting burned.
No money, no sleep. dedication
10 years on the road this is sacred.
And when I'm facing a wall, I do not quit.
...Cause if you mean it, you will make it.

Pulled apart in a world so demanding.
I’m still here, still standing
I’ve sweat blood from Stockholm
To Scranton still here, still standing.

You can always rinse the surface,
but the stain will remain.

For so long, it’s all I've known
I’m crossing over the undertow.
For so long no one was listening
I did my time.

You live, you learn, you defy the terms,
but this house will be my home.
Beguiled, betrayed, it’s the price we pay,
as trust will be our tomb.

If you mean it, you'll make it...

Text přidal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Videa přidal LimeCZ

Spal to, cihlu po cihle, z roku 2006
Ztracen a nalezen, ztrácejíce sevření, potřeboval jsem tohle
Nezpochybňuj mě, neb jsem se všeho vzdal!
Nezapomeň na mě
Protože jsem nezapomněl, co to znamená

Stáhni mě, rozervil mě, najdeš jedno zanechané téma
Bez znamení stopky dokud mé žíly nezreznou
Stáhni mě, rozpul mě, najdeš jednu zanechanou věc
Kurva vím, odkud jsem přišel

...A nic nemůže nahradit to, co jsem se naučil
Když jsem stál s mými bratry na straně cesty
Už dlouho nejsem strašen kostlivci
Už dlouho nejsem strašen minulostí

Tak dlouho to bylo vše, co jsem znal
Přecházím spodní proud
Tak dlouho mě nikdo neposlouchal,
Odhodlaný způsobit zvonění v jejich hluchých uších

Opakované míle, můj nejhorší nepřítel ...jsem já
Ale pak se ze 4 stalo 6
K roztrhání plátna

Nepodal jsem nic
Ztráta tahá za nitky
Přežil jsem mrtvé trendy
Sjednocen vzdáleností

Byl jsem v pekle a zpátky bez slibu o návratu
Takže jsem se spřátelil s ohněm
Abych se nespálil
Bez peněz, bez spánku. Obětavost
10 let na cestě, tohle je posvátné
A když čelím zdi, nekončím
...Protože jestli to myslíš vážně, zvládneš to

Odtažený od světa tak náročného
Stále jsem tady, stále stojím
Potil jsem krev ze Stockholmu
Do Scrantonu, stále jsem tady, stále stojím

Můžeš vždy opláchnout povrch
Ale skvrna zůstane

Tak dlouho to bylo vše, co jsem znal
Přecházím spodní proud
Tak dlouho mě nikdo neposlouchal...
Užil jsem to

Žiješ, učíš se, vzdoruješ podmínkám
Ale tento dům bude mým domovem
Podveden, zrazen, je to cena, kterou platíme
Když důvěra bude naším hrobem

Jestli to myslíš vážně, zvládneš to...

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila Joker


Přihlášení

Registrovat se

Graveyard Shift

Motionless In Whitetexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.