playlist

Hey! I'm leaving - text

Qīng qīng bì shàng yǎnjīng cǐkè wǒ juéde qīngxǐng
Yǐjīng bù xūyào yīxiē wǎnliú zìjù
Zhè xuànlàn xīn shìjì shēnqíng yǐ bù shòu huānyíng
Ài dì nàme yònglì què hǎoxiàng yīchǎng nàojù

Hēi wǒ yào zǒuliǎo zuótiān de duìbái yǐ bù zài zhòngyào
Wǒ yǐ jiànguò zuìměi de yīmù zhǐshì zài cǐkè dōu yào jiéshù

Nǐ wǒ bùduàn zhǎoxún ránhòu zài bu duàn fàngqì
Bùduàn fàncuò ránhòu què bùduàn yuǎnlí
Rúguǒ nǐ hái kěn tīng wǒ xiǎng shuō shēng wǒ ài nǐ
Fǎnzhèng zì zuò duōqíng shì wǒ kān jiā běnlǐng

Qīng qīng bì shàng yǎnjīng cǐkè wǒ juéde qīngxǐng
Yǐjīng bù xūyào yīxiē wǎnliú zìjù
Zhè xuànlàn xīn shìjì shēnqíng yǐ bù shòu huānyíng
Shōushí wǒ de xínglǐ qù zhǎoxún xīn de zìjǐ dōu yào jiéshù

Text přidala minusha97

Text opravila minusha97

Video přidala minusha97


Přihlášení

Registrovat se

Mayday's 1st album

Mayday (Taiwanese band)texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.