playlist

Far From Over - text, překlad

Got a time,
A place,
To leave without a trace.
You got a song,
A taste of what's to come.
You had it all in your palm,
Till I raised the alarm and I won't keep calm no more as I endure this.
I get a little irate,
They say "what you stressed out for?"
I get a little heartache,
It don't get no easier.

Locked away.
So what do you do it for?
In your hallways and cellars a fallout shelter.
Such a waste.
Where do you go from here?
In you dark days just you remember,
It's far from over.

Got the soul, the skill, you don't know how to heal.
You've got to feel all my empathy.
You get a little heartache,
They say your pride is torn,
You're too young to feel this numb.

You're locked away.
So what do you do it for?
In your hallways and cellars a fallout shelter.
Such a waste.
Where do you go from here?
In you dark days just you remember,
It's far from over.
Far from over.
Far from over.
Far from over.

You don't realise what you're havin' aside,
Is locked away.
So what do you do it for?
In your hallways and cellars a fallout shelter.
Such a waste.
Where do you go from here?
In you dark days just you remember,
It's far from over.

Guess you tried to keep it cool,
Even though, even though,
Love is never equal,
Yes I know yes I know.

Guess you tried to keep it cool,
Even though, even though,
You don't realise what you have inside,
Is locked away.
So what do you do it for?
In your hallways and cellars a fallout shelter.
Such a waste.
Where do you go from here?
In you dark days just you remember,
It's far from over.

Text přidala luckamicky

Video přidala luckamicky

Mám čas,
Místo,
Chcete-li zmizet beze stopy.
Máš píseň,
Chuť, co přijde.
Měl jsi to všechno v tvé dlani,
Až jsem se zvedl alarm a nebudu mít klid nic víc, jak jsem to vydržet.
I trochu rozzlobený,
Říkají, že "to, co jste zdůraznil pozor?"
I trochu zármutek,
To nechápu o nic jednodušší.

Pod zámkem.
Takže to, co děláte pro to?
Ve vašem chodby a sklepy protiatomový kryt.
Takový odpad.
Kam jít dál?
Ve vás temné dny jen si vzpomenete,
Je to zdaleka neskončil.

Mám duši, dovednost, nevíte, jak se léčit.
Musíš se cítit všechny mé empatie.
Získáte trochu zármutek,
Říkají, že tvá hrdost je rozpolcená,
Jste příliš mladá na to cítit otupělá.

Jsi pod zámkem.
Takže to, co děláte pro to?
Ve vašem chodby a sklepy protiatomový kryt.
Takové plýtvání.
Kam jít dál?
Ve vás temné dny jen si vzpomenete,
Je to zdaleka neskončil.
Zdaleka neskončil.
Zdaleka neskončil.
Zdaleka neskončil.

Ty si neuvědomují, co jste havin 'stranou,
Je pod zámkem.
Takže to, co děláte pro to?
Ve vašem chodby a sklepy protiatomový kryt.
Takový odpad.
Kam jít dál?
Ve vás temné dny jen si vzpomenete,
Je to zdaleka neskončil.

Asi jste se snažili udržet je v pohodě,
I když, i když,
Láska není nikdy stejné,
Ano, já vím, ano, já vím.

Asi jste se snažili udržet je v pohodě,
I když, i když,
Nemusíte si uvědomit, co máte uvnitř,
Je pod zámkem.
Takže to, co děláte pro to?
Ve vašem chodby a sklepy protiatomový kryt.
Takový odpad.
Kam jít dál?
Ve vás temné dny jen si vzpomenete,
Je to zdaleka neskončil.

Překlad přidala luckamicky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.