playlist

Didn´t It Rain - text, překlad

Well didn't it rain, rain, rain children
Rain on my Lord

Didn't it (yes)
Didn't it (you know it did)
Didn't it
Oh oh my lord didn't it rain

Well it rained forty days
It rained forty nights
There was no land nowhere in sight
God sent the raven, to bring the news
He arched his wings and away he flew

I send the rain (I send)
You know it rained (it rains)
Oh how it rained (and in the west)
Rain too long (and in the north)
My, how it rained (and in the south)
Rained all day (all day)
Rained all night (all night)
Rain, rain (all day)
My, it rained (all night)
Ooh, rain
Rain, rain, rain, rain (raaaiiin)
Rain rain rain rain rain rain rain

RAIN, RAIN, RAIN CHILDREN
RAIN ON MY LORD
Didn't it (yes)
Didn't it (you know it did)
Didn't it

Oh oh my Lord didn't it rain

[Instrumental]

Well, didn't it, rain, rain children
Rain on my Lord
Didn't it (yes)
Didn't it (you know it did)
Didn't it
Oh oh my lord didn't it rain

(take it)

Well, it rained forty days, forty nights without stoppin'
Noah was glad, when the water stopped droppin'
When I get to heaven, sit right down
Askin' Jesus for my starry crown

I know it rained (I'mma sing it)
I'm tired of this rain (on the east)
Been raining too long (in the west)
It rained all day (to the north)
All night long (in the south)
Rain, rain go away (all day)
come again some other day (all day)
You know it rained (all night)
Oh, how it rained (all day)
God knows it rained (everywheeeere)
Rain, rain, rain, rain, rain (rain, rain, rain, rain, rain)
Rain, rain, rain, rain, rain, oh

RAIN, RAIN, RAIN CHILDREN
RAIN ON MY LORD
Didn't it (yes)
Didn't it (you know it did)
Didn't it

Oh oh my lord didn't it rain

Text přidal Siorak

Video přidal Siorak

No nebylo deště, deště, deště děti
Deště na mém pánu

Nebylo (ano)
Nebylo (víš, že ano)
Nebylo
Oh oh můj pane, nebylo deště

Dobře, pršelo čtyřicet dnů
Pršelo čtyřicet nocí
Tam byla země v nedohlednu
Bůh seslal havrana, aby doručil zprávy
Roztáhl svá křídla a odletěl pryč

Poslal jsem déšť (poslal)
Víš, že pršelo (a stále prší)
Ach, jak pršelo (a na západě)
Pršelo tak dlouho (a i na severu)
My, jak pršelo (a na jihu)
Pršelo celý den (celý den)
Pršelo celou noc (celou noc)
Déšť, déšť (celý den)
My, pršelo (celou noc)
Ach ten déšť
Déšť, déšť, déšť, déšť (déšť)
Déšť, déšť, déšť, déšť, déšť, déšť, déšť

Déšť, déšť, déšť děti
Déšť na mém Pánovi
Nebylo (ano)
Nebylo (víš, že ano)
Nebylo

Oh oh můj Pane, nebylo deště

[Instrumental]

No, nebylo, déšť, déšť děti
Déšť na mém Pánovi
Nebylo (ano)
Nebylo (víš, že ano)
Nebylo
Oh oh můj Pane, nebylo deště

(vem si to)

Dobře, pršelo čtyřicet dní, čtyřicet nocí - bez přestání
Noe byl rád, když voda přestala padat
Když jsem se dostal do nebe, sednouc si dolů vpravo
Ptám se Ježíše pro mou hvězdnou korunu

Vím, že pršelo (já to zpíval)
A jsem unavený z toho deště (na východě)
Prší už tak dlouho (na západě)
Prší celý den (na severu)
Celou dlouhou noc (na jihu)
Dešti, dešti odejdi pryč (celý den)
přijď zas v jiný den (celý den)
Ty víš, že pršelo (celou noc)
Oh, jak pršelo (celý den)
Bůh ví, že pršelo (všude)
Déšť, déšť, déšť, déšť, déšť (déšť, déšť, déšť, déšť, déšť)
Déšť, déšť, déšť, déšť, déšť, ach

No, nebylo, déšť, déšť děti
Déšť na mém Pánovi
Nebylo (ano)
Nebylo (víš, že ano)
Nebylo

Oh oh můj Pane, nebylo deště

Překlad přidala Limi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.