playlist

Handlebars - text, překlad

I can ride my bike with no handlebars
No handlebars
No handlebars

I can ride my bike with no handlebars
No handlebars
No handlebars

Look at me, look at me
hands in the air like it's good to be
ALIVE
and I'm a famous rapper
even when the paths're all crookedy
I can show you how to do-si-do
I can show you how to scratch a record
I can take apart the remote control
And I can almost put it back together
I can tie a knot in a cherry stem
I can tell you about Leif Ericson
I know all the words to "De Colores"
And "I'm Proud to be an American"
Me and my friend saw a platypus
Me and my friend made a comic book
And guess how long it took
I can do anything that I want cuz, look:

I can keep rhythm with no metronome
No metronome
No metronome

I can see your face on the telephone
On the telephone
On the telephone

Look at me
Look at me
Just called to say that it's good to be
ALIVE
In such a small world
All curled up with a book to read
I can make money open up a thrift store
I can make a living off a magazine
I can design an engine sixty four
Miles to a gallon of gasoline
I can make new antibiotics
I can make computers survive aquatic conditions
I know how to run a business
And I can make you wanna buy a product
Movers shakers and producers
Me and my friends understand the future
I see the strings that control the systems
I can do anything with no assistance
I can lead a nation with a microphone
With a microphone
With a microphone
I can split the atoms of a molecule
Of a molecule
Of a molecule

Look at me
Look at me
Driving and I won't stop
And it feels so good to be
Alive and on top
My reach is global
My tower secure
My cause is noble
My power is pure
I can hand out a million vaccinations
Or let'em all die in exasperation
Have'em all healed of their lacerations
Have'em all killed by assassination
I can make anybody go to prison
Just because I don't like'em and
I can do anything with no permission
I have it all under my command
I can guide a missile by satellite
By satellite
By satellite
and I can hit a target through a telescope
Through a telescope
Through a telescope
and I can end the planet in a holocaust
In a holocaust
In a holocaust
In a holocaust
In a holocaust
In a holocaust

I can ride my bike with no handlebars
No handle bars
No handlebars

I can ride my bike with no handlebars
No handlebars
No handlebars

Text přidala Tessinka

Video přidala lady_sasul

Umím jezdit na kole bez držení,
bez držení,
bez držení..

Umím jezdit na kole bez držení,
bez držení,
bez držení..

Podívej na mě, podívej na mě,
ruce ve vzduchu, je dobré být..
ŽIVÝ
Jsem slavný rapper,
i když jsou všechny cesty klikaté,
můžu ti ukázat, jak tančit do-si-do,
můžu ti ukázat, jak scratchovat desku,
můžu rozebrat dálkový ovladač,
a můžu ho téměř složit zase dohromady,
můžu uvázat uzel na stopce třešně,
můžu ti říct něco o Leifovi Ericsonovi,
umím všechny slova od "De Colores"
a "jsem hrdý na to, že jsem Američan",
s přítelem jsme viděli ptakopyska,
s přítelem jsme nakreslilikomixovou knihu,
a hádej, jak dlouho nám to trvalo,
můžu udělat všechno, co chci, protože, dívej:

Umím držet rytmus bez metronomu,
bez mentronomu,
bez metronomu..

Můžu vidět tvou tvář v telefonu,
v telefonu,
v telefonu..

Podívej na mě, podívej na mě
prostě jen říct, je dobré být..
ŽIVÝ

V tak malém světě,
schoulený s knihou na čtení,
můžu si vydělat otevřením obchodu s levným zbožím,
můžu si vydělat na živobytí bytím v časopisech,
můžu navrhnout stroj, který ujede 64 mil s jedním galonem benzínu,
můžu vynalézt nová antibiotika,
můžu vyrobit počítač, který vydrží pod vodou,
vím, jak rozběhnout byznys,
a můžu tě donutit, aby sis koupil produkt,
respektovaní a tvůrci,
já a moji přátelé rozumíme budoucnosti,
vidím nitky, které ovládají systém,
můžu udělat všechno, bez pomoci,
můžu vést národ přes mikrofon,
přes mikrofon,
přes mikrofon..

Můžu rozštěpit atomy z molekuly,
z molekuly,
z molekuly..

Podívej na mě, podívej na mě,
Razím si cestu a nezastavím,
a je to skvělej pocit,
být živý a na vrcholu,
můj vliv je celosvětový,
jsem v bezpečí,
moje důvody jsou vznešené,
moje síla je neomezená,
můžu rozdat milion vakcín,
nebo je všechny nechat zemřít v hrozném stavu,
všechny vyléčit z jejich tržných ran,
nechat je všechny zavraždit,
můžu je všechny dostat do vězení,
jen proto, že je nemám rád,
můžu udělat všechno, i bez povolení,
všechno mám pod kontrolou,
můžu navádět rakety satelitem,
satelitem,
satelitem..

Můžu zasáhnout cíl přes teleskop,
přes teleskop,
přes teleskop..

A můžu nechat zemřít celou planetu v holokaustu,
v holokaustu
v holokaustu
v holokaustu
v holokaustu
v holokaustu

Umím jezdit na kole bez držení,
bez držení,
bez držení..

Umím jezdit na kole bez držení,
bez držení,
bez držení..

Překlad přidala E.M.P.I.R.E

Překlad opravila Boomka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.