playlist karaoke

Timebelle - Apollo (Switzerland) - text, překlad

Like a bullet in my chest,
You’re written, bound and etched
Forever in my mind

We are fading in our hands
Lost somewhere in a wasteland
Not knowing up from down

But when the walls are caving
And the world keeps turning
We got the love, we got to love

Now I will never let you go
All the words won’t make me fold
It is never easy
I’ll follow you, Apollo

Now I will never let you go
Give it time and we will grow
Ain’t no fun in easy
I’ll follow you, Apollo
I’ll follow you, Apollo

I wear my heart on my sleeve
You do the same for me
When autumn comes around

But when the walls are caving
And the world keeps turning
We got the love, we got to love

Now I will never let you go
All the words won’t make me fold
It is never easy
I’ll follow you, Apollo

Now I will never let you go
Give it time and we will grow
Ain’t no fun in easy
I’ll follow you, Apollo
I’ll follow you-u

So don’t pull the rug from underneath us
We’re in trouble babe, but we got the love
Don’t pull the rug from underneath us
Crashing down fast, as fragile as glass

But what are we now if we never tried?
What are we now?

I will never let you go
Give it time and we will grow
It is not supposed to be easy

Now I will never let you go
Give it time and we will grow
Ain’t no fun in easy
I’ll follow you, Apollo
I’ll follow you, Apollo

You, Apollo
It is never easy
I’ll follow you, Apollo
I’ll follow you, Apollo

You, Apollo
It is never easy
I’ll follow you, Apollo
I’ll follow you, Apollo

Text přidal Coustek96

Video přidal Kistenn

Jako kulka v mé hrudi,
Ty jsi napsal, svázaný a vyrytý
Navždy v mé mysli

Bledneme v našich rukou
Ztraceni někde v pustině
Nevíme, zda jsme šťastní nebo smutní

Ale když zdi padají
A svět se pořád točí
Máme lásku, máme lásku

Teď tě nikdy nenechám odejít
Všechna slova mě nesloží
Nikdy to není jednoduché
Následuji tě, Apollo

Teď tě nikdy nenechám odejít
Dej tomu čas a vyrosteme
Není to vtipné
Následuji tě, Apollo
Následuji tě, Apollo

Nosím srdce na mém rukávu
Ty děláš pro mě to samé
Když podzim přijde

Ale když zdi padají
A svět se pořád točí
Máme lásku, máme lásku

Teď tě nikdy nenechám odejít
Všechna slova mě nesloží
Nikdy to není jednoduché
Následuji tě, Apollo

Teď tě nikdy nenechám odejít
Dej tomu čas a vyrosteme
Není to vtipné
Následuji tě, Apollo
Následuji tě, Apollo

Takže ntahej za koberec, který je pod námi
Jsme v problémech, ale máme lásku
Netahej za koberec, který je pod námi
Hroutíme se rychle, tak křehce jako sklo

Ale co jsme teď, když jsme to nikdy nezkusili?
Co jsme teď?

Teď tě nikdy nenechám odejít
Dej tomu čas a vyrosteme
Nemá to být lehké

Teď tě nikdy nenechám odejít
Všechna slova mě nesloží
Nikdy to není jednoduché
Následuji tě, Apollo
Následuji tě, Apollo

Ty, Apollo
Nikdy to není lehké
Následuji tě, Apollo
Následuji tě, Apollo

Ty, Apollo
Nikdy to není lehké
Následuji tě, Apollo
Následuji tě, Apollo

Překlad přidal Coustek96


Přihlášení

Registrovat se

Eurovision Song Contest 2017 Kyiv

Eurovision texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.