playlist

The Gift of Music - text, překlad

Far in the distant future,
Beyond the pages of our time.
Cold blooded wicked tyrants,
Threaten the freedom of mankind.

Corruption, lust, and greed, define the new nobility
Changing the course of history.

Across the vast North Empire,
Most people struggle to survive.
Living a meek existence,
While their secluded leader thrives

We are living day to day
Forced to bear the lion's share
People just don't have the time for music any more.
And no one seems to care
My friends have seen the chosen one,
Our quest for freedom has begun
He will be the answer to our prayers

There walks a god among us
Who's seen the writing on the wall.
He is the revolution,
He'll be the one to save us all.

My brother Gabriel, is all the hope we need.
Shining like a beacon in the night.
Sheperd of Ravenskill, a reason to believe
Music is the gift he brings,
The songbird stops to listen when he sings.

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Ďaleko v ďalekej budúcnosti,
Ďalej než stránky nášho času.
Chladnokrvný skazený tyrani,
Ohrozujú slobodu ľudstva.

Korupcia, chtíč a chamtivosť, definujú novú šľachtu
Menia chod dejín.

Cez rozsiahlu Severnú Ríšu,
Väčšina ľudí bojuje o prežitie.
Žijú pokorným životom,
Zatiaľ čo ich vodca prosperuje

Žijeme zo dňa na deň
Nútení znášať leví podiel
Ľudia už jednoducho nemajú viac času na hudbu.
A zdá sa že to niktoho zaujíma
Moji priatelia videli vyvoleného,
Naše pátranie po slobode začalo
On bude odpoveď na naše modlitby

Boh chodí medzi nami
Kto videl nápis na stene.
On je revolúcia,
Bude bude tým, ktorý nás všetkých zachráni.

Môj brat Gabriel, je tá nádej, ktorú potrebujeme.
Žiarivý ako maják v noci.
Pastier havraních zručností, dôvod prečo veriť
Hudbu je dar ktorú prináša
Vtáčí spev prestane načúvať, keď začne spievať.

Překlad přidal Sala_Alejkum


Přihlášení

Registrovat se

Astonishing

Dream Theatertexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.