playlist

A Better Life - text, překlad

"Attention, battalion!
To rank right, face!
Forward, march!"

As fearless leader of the Ravenskill Militia
The blood of warriors flows throughout my veins
My brother's gift remains my secret ammunition
It is our hope, our pride, a catalyst for change
Still the fires of revolution burn within my eyes
On this perilous road to freedom, he's our one and only guide

For many years, I've seen
Our people starve and suffer
How many more will die before we stand and fight?

They ask me "Arhys, could things be any tougher?"
The answer's no surprise: "Yes, you bet your life".
Now the fires of revolution won't burn forever more
I see liberty in our future, and it's one we're fighting for

We all long for a better life
Like a dream that can't be denied
This is the moment, now is the time
Freedom if we live or if we die

I shall give him a better life
I swore this vow to my dying wife
Sure, she would not survive
Peacefully she slipped away
The meaning in my life
Was born that day
And so I found the strength to carry on with this crusade
It is my fate.

Evangeline, you lived a life of misery and pain
Evangeline, I'll never let your memory die in vain
Evangeline, my heavy heart still bleeds
I dedicate my life to set you free
And I will carry on to plant the seeds
I promise in the name of our new son;
This battle won't be over until it's won!

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

"Prápor, Pozor!
Zaradiť sa, v pravo bok!
Pochodom vpred!"

Ako neohrozený vodca domobrany Ravenskill
Krv bojovníkov preteká cez moje žily
Dar môjho brata zostáva mojou tajnou zbraňou
To je naša nádej, naša pýcha, katalyzátor zmien
Ohne revolúcie stále horia vo vnútri mojich očí
Na tejto nebezpečnej ceste k slobode, on je náš jediný sprievodca

Mnoho rokov som sa prizeral
Ako naši hladujú a trpia
Koľko ešte zomrie, kým sa vzoprieme a zabojujeme?

Pýtajú sa ma "Arhys, mohlo by to byť ešte ťažšie?"
Odpoveď neprekvapuje: "Áno, to si píš"
Teraz už ohne revolúcie nebudú nikdy horieť
Vidím slobodu v našej budúcnosti, tá, za ktorú bojujeme

Všetci túžime po lepšom živote
Ako sen, ktorý nemožno poprieť
Toto je okamih, teraz je čas
Sloboda, či už za života alebo smrti

Musím mu dať lepší život
Sľúbil som to mojej umierajúcej žene
Ona by to určite neprežila
Pokojne odišla
Zmysel v mojom živote
Som získal v ten deň
A tak som našiel silu pokračovať v tomto boji
Je to môj osud.

Evangeline, žiješ životom utrpenia a bolesti
Evangeline, nikdy nenechám tvoju pamiatku zomrieť v zabudnutí
Evangeline, moje ťažké srdce stále krváca
Zasvätím svoj život, aby som ťa oslobodil
A budem pokračovať v sadení semien
Sľubujem, že v mene nášho nového syna;
Táto bitka nikdy neskončí, pokiaľ nebude vyhraná!

Překlad přidal Sala_Alejkum

Překlad opravil Petrunoy


Přihlášení

Registrovat se

Astonishing

Dream Theatertexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.